Współpraca dwustronna w zakresie gospodarki wodnej, realizacja projektów infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa powodziowego, zarządzanie zasobami wodnymi oraz udział w Forum Liderów podczas 4. edycji Amsterdamskiego Tygodnia Wody to główne punkty wizyty wiceministra środowiska Mariusza Gajdy oraz p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwony Kozy w Królestwie Niderlandów.

Podczas wizyty, która trwała od 30 października do 3 listopada, przedstawiciele Polski odbyli rozmowy dwustronne z przedstawicielami holenderskiego rządu. Dotyczyły one m.in. stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej w obu krajach, budowania i rozwoju zasobów kadrowych na rzecz gospodarki wodnej, rozwoju polityk państw i przyszłości gospodarki wodnej oraz efektów stosowania ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami. W trakcie rozmów wiceministra Mariusza Gajdy z Roaldem Lapperrem, dyrektorem generalnym Ministerstwa Infrastruktury i Zarządzania Zasobami Wodnymi Królestwa Niderlandów, obie strony ustaliły, że w najbliższym czasie zostanie opracowane i podpisanie memorandum w zakresie współpracy w gospodarce wodnej pomiędzy Polską i Holandią.

Forum Liderów zorganizowane w trakcie Amsterdamskiego Tygodnia Wody (Amsterdam International Water Week 2017) miało na celu przybliżenie głównych problemów związanych z gospodarką wodną w 40 miastach z całego świata. Ministerstwo Środowiska zaprezentowało podczas spotkania założenia i przyszłe wyniki programu adaptacji do zmian klimatu realizowanego w 44 największych miastach w Polsce. Jego celem jest opracowanie planów adaptacji miejskiej przestrzeni, w tym także w zakresie zarządzania lokalnymi zasobami wodnymi oraz wodami opadowymi.

źródło: Ministerstwo Środowiska

fot. Ministerstwo Środowiska