Eksperci Polski i Czech spotkali się podczas drugiego posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-czeskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na 2018 rok.

Drugim obradom komisji polsko-czeskiej, które odbyły się dniach 25-27 października 2017 roku w Libercu przewodniczyli Robert Kęsy, p.o. Zastępcy Prezesa KZGW, oraz Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW. W Posiedzeniu ze strony polskiej wzięli udział ponadto przedstawiciele KZGW, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach, IMGW-PIB we Wrocławiu, WIOŚ we Katowicach, UŻŚ we Wrocławiu oraz PIG-PIB.