Drukuj

W obecności wiceministra środowiska Mariusza Gajdy 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a konsorcjum Budimex S.A i Ferrovial Agroman S.A. na dokończenie budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny. Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w regionie.

Zbiornik Racibórz Dolny stanowi istotny element ochrony przeciwpowodziowej województwa śląskiego i opolskiego. Realizacja projektu zapewni ochronę przed powodzią dla ponad 2,5 mln mieszkańców miast od Raciborza po Wrocław.

Podczas podpisania umowy obecni byli również m.in. p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza, p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach Tomasz Cywiński, prezes Budimex S.A. Dariusz Blocher, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wojewoda opolski Adrian Czubak.

„Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Ochrona przed powodzią i suszą to także najważniejsze zadanie Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki wodnej. Dzięki takim inwestycjom jak budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym Polacy będą mogli czuć się bezpieczni” – podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (POPDO). Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę niemal 904 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia budowy wyznaczono na koniec 2019 r. Choć zbiornik powstaje jako suchy nie wklucza się jego przekształcenia w przyszłości w mokry, spełniający obok priorytetu – bezpieczeństwa regionu, również inne funkcje: rekreacyjne, turystyczne, gospodarcze. Całkowita pojemność polderu o powierzchni 26 km2 to ok. 185 mln m3. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020, współfinansowane ze środków UE. Jest to jeden z największych projektów środowiskowych w obecnej perspektywie POIiŚ.

źródło: Ministerstwo Środowiska, RZGW Gliwice