4 grudnia 2017 r. w siedzibie RZGW we Wrocławiu została podpisana umowa między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Joint Venture firm: PORR S.A. – Lider i PORR Bau GmbH – Partner reprezentowanym przez Członka Zarządu Lidera JV Piotra Kledzik i Prokurenta Lidera JV Krzysztofa Laskowskiego na Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowość Roztoki Bystrzyckie.

Ze strony RZGW Umowę podpisała pełniąca obowiązki Dyrektor Pani Teresa Szczerba.

Zbiornik zlokalizowany jest w obszarze gminy Międzylesie powiat kłodzki, województwo dolnośląskie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej. Zadaniem suchego zbiornika Roztoki Bystrzyckie jak i trzech kolejnych zbiorników realizowanych w ramach Projektu „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” jest ochrona przeciwpowodziowa poprzez zmniejszenie kulminacji fal powodziowych oraz redukcję wielkości przepływów powodujących zmniejszanie zagrożenia w dolinach rzek, na których będą zlokalizowane oraz pośrednio również na rzece Nysa Kłodzka.

Projektowane zbiorniki stanowią część kompleksowego przedsięwzięcia, który ma na celu ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej obejmującej również ochronę bierną. Całość realizowana jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły (POPDOW).

Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę niemal 175 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia budowy to ostatni kwartał 2020 r.

Maksymalna pojemność zbiornika to 2,7 mln m3, Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 34,55 km2, co stanowi 98,7% całkowitej zlewni Goworówki.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020, współfinansowane ze środków UE.

Źródło: RZGW we Wrocławiu

foto 1

foto 2