Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (26 stycznia) Krzysztofa Wosia na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Dotąd Krzysztof Woś był dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

– Dziękuję Panu Ministrowi za zaufanie. Wiem, jak ważne zadanie przede mną. Będę dokładał wszelkich starań, by Wody Polskie realizowały jak najlepiej zadanie ochrony mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą – powiedział Krzysztof Woś.

Robert Kęsy, który poprzednio pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą został odwołany 25 stycznia.

Krzysztof Woś jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, a przedtem przez 20 lat pracował w administracji dróg wodnych. Od ponad 20 lat jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 2005 r. Akademii Morskiej w Szczecinie.

Daniel Kociołek

Rzecznik prasowy