Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk 1 lutego powołał Patrycję Szpak na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych. 5 lutego Minister Marek Gróbarczyk powierzył Jarosławowi Czarneckiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych.

Patrycja Szpak ukończyła Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie studiów MBA w Polskiej Akademii Nauk. Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poprzednio przez niemal 8 lat była dyrektorem personalnym w prywatnej firmie produkcyjnej. Karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, gdzie zajmowała się przygotowaniem rolników do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jarosław Czarnecki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich pracował w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Mateusz Balcerowicz, który poprzednio pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych został odwołany. Z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa odwołana została również Iwona Koza.

Daniel Kociołek
Rzecznik prasowy