Drukuj

Trwa dialog zarządu Wód Polskich ze związkami zawodowymi. W czwartek (15 lutego) odbyło się kolejne z serii spotkań ze związkowcami, podczas których rozwiązywane są problemy pracownicze w Wodach Polskich.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o potrzebie uzgodnienia regulaminów, w tym regulaminu wynagradzania. Ustalono, że związkowcy wyznaczą przedstawicieli, którzy wejdą w skład specjalnego zespołu powołanego w celu rozstrzygnięcia tej sprawy. Zespół ten spotka się 22 lutego w Warszawie. Delegaci ze strony związkowej i pracodawcy zostaną upoważnieni do wypracowania treści regulaminu wynagradzania, który ma obowiązywać w Wodach Polskich.

„Powołanie tego zespołu jest koniecznie. Przedstawiliśmy propozycję regulaminu negocjacji i mamy nadzieję, że zostanie on przyjęty. Nie wykluczamy jednak wprowadzanie do niego korekt” – powiedział po spotkaniu Jan Śniadek. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność RZGW Kraków ocenił, że atmosfera spotkania była dobra. Dodał, że oczekuje konkretnych uzgodnień podczas kolejnych rozmów.

Prezes Przemysław Daca zapewnił przedstawicieli związków zawodowych, że zarząd Wód Polskich dokłada wszelkich starań, by poprawić warunki pracy. „Wiem, że sytuacja niektórych pracowników jest trudna. Proszę o pomoc, ponieważ problemy musimy rozwiązywać razem”- powiedział prezes Przemysław Daca. Zaapelował do przedstawicieli związków zawodowych, by nie podgrzewali negatywnych nastrojów, dlatego że nie chodzi o temperaturę sporu, tylko o konkretne rozwiązania dla pracowników i jakość funkcjonowania instytucji. „Wizytuję nasze jednostki w terenie, ponieważ chcę osobiście spotykać się z pracownikami, żeby jeszcze lepiej poznać ich potrzeby” – zapewnił prezes organizacji, która istnieje od 1 stycznia tego roku.

Marcin Jacewicz, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGWWP przekazał na ręce prezesa listę żądań związków zawodowych. Są wśród nich m.in. unieważnienie zarządzeń prezesa wprowadzających regulaminy pracy i wynagradzania, podniesienie płac, zaprzestanie wręczania i unieważnienie porozumień zawieranych z pracownikami. Prezes Przemysław Daca zapewnił, że sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych instytucji poszczególne postulaty będą spełniane. Ustalono, że z czasem będą powoływane zespoły robocze do konkretnych spraw. „Nie mogę składać obietnic bez pokrycia, bo jestem odpowiedzialnym pracodawcą” – powiedział prezes Przemysław Daca.

Ważnym tematem poruszonym podczas narady były także tzw. „trzynastki”. Pracownikom, którzy do końca ubiegłego roku byli zatrudnieni w urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych powinni wypłacić je marszałkowie i starostowie. Związkowcy poinformowali, że liczne są przypadki niewypłacenie trzynastych pensji przez organy samorządowe. Prezes Przemysław Daca zapewnił, że niezwłocznie wystosuje pismo do poprzednich pracodawców części pracowników Wód Polskich, by wszyscy na pewno otrzymali tzw. „trzynastki”.

Daniel Kociołek
Rzecznik prasowy

fot. PGWWP