Drukuj

Rozpoczęły się prace powołanego przez prezesa Przemysława Dacę Zespołu ds. dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W zespole pracują przedstawiciele pracodawcy i działających w Wodach Polskich związków zawodowych.

Podczas pierwszego spotkania zespołu, którego głównym celem jest wypracowanie treści regulaminu wynagradzania, ustalono szybki harmonogram prac. Do 27 lutego Prezes Wód Polskich przedłoży stronie związkowej do uzgodnienia projekt regulaminu wynagradzania. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 7 marca. Ustalono również, że nowe porozumienia regulujące stosunek pracy pracowników PGWWP nie będą zawierane, a porozumienia dotychczas zawarte będą miały tymczasowy status. Nowe warunki pracy i płacy pracowników Wód Polskich zostaną ustalone po wejściu w życie regulaminu wynagradzania.

Pobierz protokół ustaleń z posiedzenie zespołu

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej