Drukuj

2 marca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W akcie tym uwzględniono postulaty branży wodno-kanalizacyjnej. Opublikowane rozporządzenie ostatecznie nie zawiera górnego ograniczenia marży, a także umożliwia uwzględnianie w kalkulacji taryf całej wartości amortyzacji środków trwałych, niezależnie od źródeł ich finansowania.

Wniosek taryfowy określony w rozporządzeniu jest prosty i jego wypełnienie nie powinno sprawić kłopotów pracownikom przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Ponadto na stronie Wód Polskich niebawem pojawią się szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania wniosków.

Przedsiębiorstwa do 12 marca powinny przesłać do odpowiednich oddziałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf. W strukturze PGW Wody Polskie na poziomie centralnym i w 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej zostały wyodrębnione wydziały taryf, a pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf składanych przez przedsiębiorców.

Opublikowane rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej Dziennika Ustaw RP.

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻS