W związku pytaniami o dostępność informacji zamieszczonych w Geoportalu przypominamy, że Wody Polskie udostępniają nieodpłatnie Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w serwisie DanePubliczne.gov.pl. Zbiory danych przestrzennych można także wyszukać wybierając z listy dostawców Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PGW Wody Polskie