Z okazji zbliżającego się I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, Wody Polskie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”. Wody Polskie są partnerem merytorycznym organizowanego przez Wojewodę Opolskiego Kongresu, który odbędzie się 19-20 września tego roku.

Konkurs organizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewodę Opolskiego jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wszystkich uczestników zapraszamy do stworzenia dowolną techniką pracy plastycznej, która zobrazuje rzekę Odrę, jako drogę wodną. Na zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 10-13 lat czekają atrakcyjne nagrody, m.in. rejs statkiem pasażerskim po Odrze w dniu edukacyjnym Kongresu Żeglugi, 19 września 2018 r.

Na zgłoszenia i prace konkursowe RZGW w Gliwicach oczekuje do dnia 10 września. Formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową należy wysłać na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 2, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Zachęcamy do zapoznania się z programem I Kongresu Żeglugi Śródlądowej.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin konkursu