Drukuj

Trwają prace nad przebudową kontrowersyjnej inwestycji – wrót sztormowych na jeziorze Jamno. Ostatni etap konsultacji społecznych w tej sprawie odbędzie się pod koniec września br. w Mielnie. 

Wody Polskie opracowują plan przebudowy rejonu wrót sztormowych na Kanale Jamno. Zanim przystąpią do ingerencji w strukturę konstrukcji, czekają na podsumowanie konsultacji społecznych. O ich rozpoczęciu informowaliśmy pod koniec czerwca br. Celem konsultacji jest wysłuchanie opinii środowisk, którym nie jest obojętny los jeziora Jamno.

Pierwszym etapem konsultacji było zapytanie o opinie społeczności lokalne i samorządowców. Przedmiotowe pismo zostało wysłane m.in. do Fundacji Jantar w Koszalinie, Gospodarstwa Rybackiego Mielno Sp. z o. o., Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej, Jacht Klubu Koszalin, Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Politechniki Koszalińskiej, Urzędu Miejskiego w Mielnie, Urzędu Miejskiego w Koszalinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Jezioro Jamno.

Poprosiliśmy o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej oczekiwań i propozycji w zakresie przewidzianej wielofunkcyjności Jeziora Jamno, a w szczególności o przedstawienie aspektów wykorzystania Kanału Jamneńskiego do żeglugi, w tym parametrów technicznych jakie mają posiadać jednostki.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie brał pod uwagę sugestie związane z ekologią, turystyką, gospodarką i planami przeciwpowodziowymi, gdyż Kanał Jamneński stanowi ważny element tej części wybrzeża Morza Bałtyckiego. Z dotychczasowych analiz przeprowadzonych przez Wody Polskie wynika, że przebudowa Kanału Jamno posiada istotne wady m.in. w postaci ograniczonej funkcji regulacyjnej, blokowania wyjścia jednostek wpływających do Morza Bałtyckiego.

Jezioro Jamno.

Na odpowiedzi zapytanych podmiotów Wody Polskie oczekują do końca sierpnia tego roku. Ostatnim, najważniejszym etapem konsultacji będą bezpośrednie spotkania przedstawicieli Wód Polskich z zainteresowanymi organizacjami i aktywistami. Kierownictwu Wód Polskich zależy na merytorycznej dyskusji, która przyczyni się do stworzenia spójnego programu naprawy sytuacji jeziora Jamno. Spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej i samorządowej odbędzie się do 20 września tego roku. Dokładnie o terminie i miejscu spotkania zainteresowane strony zostaną poinformowane pisemnie.

Michał Kaczmarek 

Rzecznik Prasowy RZGW Szczecin

Fot. Wody Polskie