I Kongres Żeglugi Śródlądowej jest wydarzeniem bez precedensu. W dniach 19-20 września br. w Opolu odbędzie się spotkanie wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polskich rzek, transportu wodnego śródlądowego oraz pozyskaniem młodych kadr dla tej rozwijającej się gałęzi gospodarki.

Dwa dni kongresowe będę w Opolu swoistymi dniami miasta. Dzień edukacyjny - 19 września – będzie bogaty w wystawy, stoiska oraz zabawy i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wspólne sklejanie modelu łódki będzie jedną z atrakcji przygotowanych przez wystawcę. Przedsiębiorcy i samorządowcy będą mieli doskonałą możliwość, by sprawdzić korzyści płynące z wykorzystania transportu rzecznego oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami. W tym dniu większość atrakcji będzie się działa nad Odrą.

Fot. Monika Anszczak​, RZGW w Białymstoku.

Jak buduje się innowacyjny biznes w żegludze - Organizacja przewozu towarów - Stocznie rzeczne motorem rozwoju żeglugi śródlądowej - Młodzi w żegludze śródlądowej – to tylko niektóre z tematów podejmowanych na Kongresie 20 września w głównej części. Każdy zainteresowany udziałem w panelach dyskusyjnych powinien się zarejestrować na kongreszeglugi.pl. Udział w dyskusjach jest tylko dla osób zapisanych a ilość miejsc jest ograniczona. Dla osób niezapisanych przewidziana jest część otwarta Kongresu, z której każdy będzie mógł skorzystać. Będę to przede wszystkim stoiska wystawowe partnerów tego wydarzenia.

Fot. Archiwum RZGW  w Gdańsku.

Organizatorem Kongresu jest Wojewoda Opolski a głównym partnerem merytorycznym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedstawiciele Wód Polskich będę prelegentami na Kongresie, a także moderatorami paneli dyskusyjnych.

Wydział Komunikacji Społecznej KZGW