Drukuj

W związku z pojawiającymi się pytaniami i doniesieniami na temat obniżonego poziomu wody w jeziorze Niesłysz w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, publikujemy wyjaśniania w tej sprawie.

Jak wynika z obserwacji hydrologicznych, poziom wody w jeziorze Niesłysz od lutego do sierpnia obniżył się o niemal 30 cm z powodu suszy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają powodów do obaw, ponieważ praca budowli piętrzącej w Ołoboku nie została zakłócona. Choć ten obiekt nie jest obecnie zarządzany przez Wody Polskie, nasi pracownicy na bieżąco monitorują sytuację i działanie tego urządzenia wodnego. Woda przepływa tam w sposób naturalny, a wielkość tego przepływu w ostatnim czasie nie była tam mechanicznie zmieniana. Bez wykorzystania np. wyciągarki lub innych ciężki urządzeń, nie da się regulować wysokości piętrzenia wody przez tę budowlę. Wody Polskie podejmują działania, by przejąć zarząd nad tą budowlą piętrzącą. Umożliwi to m.in. odpowiednie zabezpieczenie wejścia do tego miejsca.

Statut własnościowy przedmiotowej budowli jest niejasny, z informacji posiadanych przez Nadzór Wodny w Świebodzinie wynika, iż budowla jest własnością Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa O/T w Gorzowie Wlkp. Do końca roku 2017 r. obiekt nie został przekazany w zasób Marszałka Województwa Lubuskiego, ani w roku 2018 w zasób powstałych 1 stycznia Wód Polskich.

Podczas lustracji terenu przeprowadzonej 13 sierpnia 2018 r. przez pracowników Wód Polskich - Nadzoru Wodnego i Zespołu Wsparcia Technicznego – ustalono, że przepływ wody przez budowlę piętrzącą, w dół zlewni jest niezmienny od co najmniej kwietnia. Po analizie archiwalnych fotografii wykonanych w terenie, i porównaniu ich ze stanem aktualnym w zakresie charakterystycznych elementów budowli piętrzącej i odczyty ze wskazań, z punktu wysokościowego zlokalizowanego na wylocie z jeziora, ustalono że od lutego do dnia dzisiejszego poziom wody w jeziorze Niesłysz spadł o 25-30 cm. Ewidentnym powodem takiego stanu rzeczy są aktualne warunki pogodowe, brak opadów od kilku miesięcy, co poskutkowało obniżeniem się zwierciadła wód podziemnych, oraz bardzo wysokie temperatury notowane w ostatnim okresie powodujące wzmożone parowanie powierzchni lustra wody jeziora. Zdaniem pracowników Wód Polskich ze względu na aktualną sytuację hydrologiczną nie można dopatrywać się udziału osób trzecich. Aktualny przelew przez budowlę prowadzony jest światłem o powierzchni 0,2m2-0,3m2. Po przeprowadzeniu rozeznania z mieszkańcami przyległych terenów ustalono, że w ostatnim okresie nie zanotowano wzmożonego przepływu w dolnym odcinku cieku, przepływ wody był ustabilizowany. Nie notowano również gwałtownego obniżenia się zwierciadła wody w jeziorze, był to proces długotrwały, co dodatkowo eliminuje koncepcję udziału osób trzecich. Ponadto dopatrywanie się powodów obniżenia lustra wody o ok 70 cm przy powierzchni akwenu ca 500ha, za pośrednictwem światła ca 0,2m2-0,3m2. w krótkim okresie czasu jest zjawiskiem nierealnym.

Wody Polskie, Nadzór Wodny w Świebodzinie podziela opinię o konieczności zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich. Jednocześnie informujemy jednak, iż obsługa piętrzenia budowli jest niezwykle uciążliwa i pracochłonna. Ciężar i gabaryty szandorów, powodują konieczność zaangażowania, przy ich montażu i demontażu, co najmniej trzech osób oraz udział sprzętu, np. łańcuchowej wyciągarki ręcznej. Nawiązując do powyższego, niemożliwe jest manipulowanie piętrzeniem bez odpowiedniego przygotowania sprzętowego oraz osobowego.

Wydział Komunikacji Społecznej