Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Konferencja odbędzie się 11 września 2018 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower). Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (liczba miejsc ograniczona). Szczegółowy program konferencji zawiera agenda spotkania.

Konferencja odbywa się w ramach działań informacyjnych towarzyszących projektowi pt. PRZEGLĄD I WERYFIKACJA METODYK WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘSCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ ZE WSTĘPNYM I OSTATECZNYM WYZNACZENIEM, stanowiącemu element prac zmierzających do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na lata 2021 – 2027.

 

Agenda spotkania: 

Formularz zgłoszeniowy: