Drukuj

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z województwa zachodniopomorskiego ustalają jedne z najwyższych cen za wodę i ścieki w Polsce. O przyczynach tej sytuacji mówił w czwartek 30 sierpnia w Szczecinie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej.

Do 12 marca 2018 r. do PGW Wody Polskie wpłynęło 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie wnioski, które wpłynęły w tym terminie zostały już rozpatrzone. 2245 taryf jest już taryfami ostatecznymi, ogłoszonymi i w większości przypadków już obowiązującymi (dane aktualne dnia 28 sierpnia). Jedne z najwyższych cen w Polsce zostały skalkulowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Z tego powodu w czwartek zorganizowano konferencję prasową, podczas której Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca zaapelował do władz gmin o niepodwyższanie cen wody.

Fot. Wody Polskie. Za zdjęciu od prawej: Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich i Michał Kaczmarek, Rzecznik Prasowy RZGW w Szczecinie, podczas konferencji prasowej.

Ustalania stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków to zadanie gmin, które odpowiadają za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. „Muszę zauważyć, że niektóre samorządy próbują wykorzystać sytuację i zrzucić na Wody Polskie odpowiedzialność za podwyżki. Apelujemy do samorządów, do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, by nie upierały się przy podwyższaniu opłat mieszkańcom” - powiedział Prezes Przemysław Daca. „Podejmowane są próby scedowania na mieszkańców wysokich kosztów funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw” - dodał Prezes Wód Polskich.

Ponad 30% odwołań od decyzji regionalnego zarządu Wód Polskich rozpatrywanych w drugiej instancji pochodzi właśnie z województwa zachodniopomorskiego. „To niepokojące zjawisko, stąd nasz dzisiejszy apel i konferencja” – powiedział Prezes Przemysław Daca.

Wysokie koszty za wodę i ścieki wynikają z drogich i przewymiarowanych inwestycji, zrealizowanych w przeszłości, za które obecnie spłacane są ogromne kredyty. Realizację inwestycji zatwierdzały gminy nie oglądając się na konsekwencje finansowe dla mieszkańców.

„Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłynęły 133 wnioski. 72 z nich jest już zatwierdzonych (stan na 29 sierpnia) i w większości przypadków obowiązują. Dla pozostałych wniosków wydano decyzję negatywną, w tym do organu II instancji wpłynęło 29 odwołań od negatywnych decyzji szczecińskiego oddziału Wód Polskich” – mówi Michał Kaczmarek, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wspomniane odwołania są obecnie rozpatrywane. Powodem niezatwierdzenia taryfy przez RZGW były błędy formalne lub nieuzasadnione wzrosty cen opłat za wodę.

Michał Kaczmarek
Rzecznik Prasowy RZGW w Szczecinie
oraz Wydział Komunikacji Społecznej Wód Polskich