Drukuj

Retencja to magazynowanie wody w przyrodzie. Przetrzymuje się ją w taki sposób, by w okresach niedoboru wody, można było z niej korzystać. Podczas panelu „Powódź? Susza? Retencja!” na Forum Ekonomicznym w Krynicy w czwartek 6 września o godz. 12.00 zostanie ogłoszony Program Rozwoju Retencji. Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie pracownicy Wód Polskich we Wrocławiu opowiadają czym jest retencja.

W ostatnich latach nasiliły się ekstremalne zjawiska klimatyczne, jakimi są powódź i susza. Ze względu na położenie i sytuację hydrologiczną naszego kraju, borykamy się z tymi problemami jednocześnie. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pracuje nad Programem Rozwoju Retencji (PRR), który jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych w gospodarce wodnej.

Głównym celem Programu Rozwoju Retencji jest wieloaspektowe określenie działań, których realizacja znacznie zwiększy zdolność  do gromadzenia w Polsce zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku. PRR będzie rozwijał dużą i małą retencję oraz retencję naturalną i sztuczną. Program będzie też uwzględniał dotychczasowe wyniki analiz wykonanych przez ekspertów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy.

Wydział Komunikacji Społecznej KZGW