Drukuj

Wody Polskie włączają się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Od 5 do 7 października udostępnimy dla chętnych jedenaście obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, śluzy, zapory czy elektrownie wodne. Nie za pół ceny, ale za darmo! Większość z nich nie jest na co dzień dostępna dla zwiedzających. Interesującą opowieść i oprowadzenie po obiekcie zapewnią nasi pracownicy! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna od kilku lat - na wiosnę i jesień - organizują akcję „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Takie przedsięwzięcia umożliwiają Polakom odkrywanie naszego kraju. Wszyscy zainteresowani, oprócz podziwiania pięknego krajobrazu otaczającego urządzenia wodne, na pewno poszerzą wiedzę o gospodarce wodnej. Zachęcamy do odwiedzenia poniższych konstrukcji wodnych!

 

WARSZAWA

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zachęca do zwiedzenia Zbiornika Wodnego Wióry. Zbiornik został oddany do eksploatacji w 2007 roku. Zbudowano go na rzece Świślinie, która jest dopływem rzeki Kamiennej, województwo świętokrzyskie, gmina Pawłów, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Dolinę Kamiennej charakteryzuje malowniczy i urozmaicony krajobraz, co wynika z ciekawej przeszłości geologicznej, jak i bogatej szaty roślinnej. Występujące tu formy skalne pochodzą w różnych okresów dziejów Ziemi, począwszy od ery paleozoicznej. Podczas budowy zbiornika odkryto na blokach piaskowców skamieniałości dolnotriasowe w postaci odcisków łap i pazurów kwalifikujące się do znalezisk paleontologicznych. Kolekcja na stałe jest w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, wokół zbiornika są tablice informujące o tych znaleziskach i pojedyncze głazy. Niedaleko ZW Wióry jest sporo atrakcji turystycznych, m.in.: Golgota przy Sanktuarium w Kałkowie, ruiny walcowni z XIX w. w Nietulisku, przelew wodny z 1840 roku, obecnie będący elementem zapory Brody Iłżeckie, zespół klasztorny z XII w. w Świętym Krzyżu, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie czy JuraPark w Bałtowie. Chętnych do zwiedzenia obiektu zapraszamy 6 i 7 października w godzinach 10.00 – 14.00. Nasi pracownicy oprowadzą po obiekcie, opowiedzą o jego specyfice i udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania. Zwiedzanie jest darmowe.

Obiekt Hydrotechniczny ZZW Brody Iłż. – Wióry, Kałków 97/1, 27-225 Pawłów.

Zbiornik Wodny Wióry

LUBLIN

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie udostępni do zwiedzania Obiekt Hydrotechniczny "Nielisz". Jest to sztuczne jezioro zaporowe położone w województwie lubelskim, ok. 15 km na północny zachód od Zamościa w miejscowości Nielisz. Zbiornik utworzony został na rzece Wieprz i Por, otoczony jest pasem lasów iglastych. Powierzchnia zbiornika wynosi 715 ha, pojemność 19,5 mln m³, a długości linii brzegowej 30 km. W zaporze czołowej o długość 845m zainstalowana jest elektrownia wodna. Proponujmy, aby w ramach zwiedzania obiektu hydrotechnicznego obejrzeć zaporę czołową i pomieszczenie sterowni. Zwiedzający uzyskają informacją o zbiorniku i sposobie jego eksploatacji, a także będą mieli możliwość obejrzenia linii brzegowej w trakcie krótkiego spaceru. Na zwiedzanie "Nielisza" zapraszamy w dniach 5-7 października w godz. od 10.00 do 15.00. Na zainteresowanych będzie czekał nasz pracownik. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Obiekt Hydrotechniczny "Nielisz", Nielisz 208, 22-413 Nielisz, województwo lubelskie.

Obiekt Hydrotechniczny Nielisz

POZNAŃ

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udostępni do zwiedzania elektrownię wodną Jeziorsko. Elektrownia położona jest na prawym brzegu rzeki Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej. Wyposażona jest w dwie turbiny Kaplana o wale pionowym i średnicy D=2,4 m. Woda do turbin dostarczana jest dwoma stalowymi rurociągami o średnicy 2800 mm. Średnioroczna produkcja energii to 20 mln kWh. W czasie eksploatacji elektrowni tj. od listopada 1994 r. do lipca 2018 r. w Elektrowni Wodnej Jeziorsko wyprodukowano ok. 460 GWh energii elektrycznej. Elektrownia wodna położona jest tuż obok jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce - Jeziorsko. Zbiornik przekazano do eksploatacji w 1986 r. Wbudowano go w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Zbiornik Jeziorsko ma 42,3 km² powierzchni i pojemności 202,8 mln m³. Osobą oprowadzającą będzie p. Marek Fraszczyński. W celu umówienia na konkretną godzinę 5 października prosimy o kontakt z p. Karoliną Antczak –Smak, pracownikiem Zarządu Zlewni w Sieradzu, tel. 43 655 410 00, natomiast 6 października z panem Fraszyńskim tel. 600 291 311. Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt. Obiekt przeznaczony do zwiedzania: 5 października w piątek w godz. 9.00 - 14.00 oraz 6 października w sobotę w godz. 9.00 - 12.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. Dojazd drogą wojewódzką nr 478, parking przy tej trasie znajduje się na środku zapory.

Elektrownia Wodna Jeziorsko, Łyszkowice 18, gmina Poddębice, województwo łódzkie. 

Elektrownia wodna Jeziorsko

KRAKÓW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępni do zwiedzania Zbiornik Wodny w Dobczycach, ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze obiektu oraz fakt, że stanowi on główne zaopatrzenie w wodę pitną Krakowa. Z zapory podziwiać można również zamek w Dobczycach. Zbiornik Wodny Dobczyce zlokalizowany jest na 60,1 km rzeki Raby w miejscowości Dobczyce, w województwie małopolskim. Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1986 roku. Główne Zadania zbiornika to:

  1. zapewnienie użytkownikom poboru wody bezpośrednio ze zbiornika do celów komunalnych;
  2. ochrona przed powodzią doliny rzeki Raby poniżej zapory;
  3. wyrównanie przepływów w rzece rabie poniżej zapory przez określony odpływ gwarantowany w celu zapewnienia przepływu biologicznego i pokrycie potrzeb użytkowników poniżej zapory;
  4. produkcja energii elektrycznej.

Wstęp na koronę Zapory Zbiornika Wodnego w Dobczycach na część ziemną oraz część betonową, nie udostępnianą na co dzień do zwiedzania, będzie możliwy w sobotę 6 października oraz w niedzielę 7 października. Pracownicy Zapory będą czekać na chętnych do zwiedzania przy Sterowni na zaporze o godzinie 10.00 oraz 13.00. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 50.

Zbiornik Wodny w Dobczycach

WROCŁAW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępni do zwiedzania Jaz Wrocław I. Jaz zlokalizowany jest poniżej mostu Pomorskiego południowego, pomiędzy cyplem kanału górnego Elektrowni Wodnej Wrocław I a cyplem kanału dolnego śluzy Mieszczańskiej. Jaz Wrocław I jest budowlą dwuprzęsłową, o żelbetowej konstrukcji przyczółków, filara i progu. Przęsła o rozpiętości 22,0 m wyposażone są w stalowe zamknięcia klapowe. W prawym przyczółku jazu znajduje się sterownia. Przy lewym przyczółku jazu zlokalizowana jest przepławka dla ryb. Wzdłuż całej budowli poprzez konstrukcje przyczółków, progów i filara przechodzi galeria komunikacyjna. Jaz Wrocław I jest jednym ze stopni skanalizowanego odcinka Odry.

Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem jazu zapraszamy 5 października od godz. 09.00 do 17.00. Zwiedzanie będzie się odbywać co dwie godziny o 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Nie pobieramy żadnych opłat. Lokalizacja: most Pomorski Północny, Wrocław 48-300.

Jaz Wrocław I

GDAŃSK

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku udostępni do zwiedzania Izbę Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu. Kanał Elbląski jest unikatowym w skali światowej zabytkiem hydrotechnicznym - nie zmienionym od ponad 150 lat i jednocześnie znaną atrakcją turystyczną. To najdłuższy kanał żeglowny w Polsce (84 km) i jeden z najbardziej malowniczych szlaków żeglugowych. Izba prezentuje historię Kanału Elbląskiego wraz z zasadą działania urządzeń hydrotechnicznych wchodzących w skład kanału. Zwiedzający mogą obejrzeć elementy mechanizmu pochylni oraz makietę całej pochylni. W muzeum znajduje się sala kinowa, gdzie wyświetlany jest film o Kanale Elbląskim. Kanał poprzez jezioro Drużno i rzekę Elbląg łączy Zalew Wiślany z systemem jezior Warmii i Mazur. To jedyna na świecie, czynna dla turystów, droga wodna, na której wykorzystuje się system przemieszczania statków na lądzie po trawie, za pomocą wózków poruszających się po pochylniach. Pochylnie te są napędzane systemem kół lub turbiny, które czerpią energię z różnicy poziomów wody. W dniach od 5 do 7 października w godzinach od 9.00 do 15.00 zapraszamy wszystkich chętnych. Obsługą ruchu turystycznego zajmie się załoga pochylni. Dojazdu do pochylni Buczyniec: drogą S7 do węzła Pasłęk Południe, następnie drogą 526 w kierunku Pasłęk/Przezmark. Przy drogowskazie „Pochylnia Buczyniec” skręcić w prawo w leśną drogę.

 

Fragment Kanału Elbląskiego

BYDGOSZCZ

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy udostępni dla zwiedzających Kanał Górnonotecki. Przeszło 100 lat po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego władze pruskie zdecydowały się wybudować żeglowny Kanał Górnonotecki. Oddany do użytku w 1882 roku. Powstał, aby zasilić w wodę Kanał Bydgoski oraz umożliwić sprawną żeglugę z Kujaw. Posiada 6 pięknych, zabytkowych śluz pomagających statkom pokonać blisko 14-metrowy spad na trasie w kierunku kanału Bydgoskiego. Przy każdej śluzie zbudowany jest jaz, który służy do odprowadzania nadmiaru wody z Noteci lub z własnych lokalnych zlewni. Jedną z nich, którą udostępnimy w ramach akcji, jest śluza Frydrychowo (km 125+090) – nr 4, komorowa, z dwuskrzydłowymi wrotami po obu stronach, leży na szlaku żeglownym Noteci, charakteryzuje się napędem ręcznym o wymiarach 42x5 m. Oddana do użytku w tym samym roku co Kanał Górnonotecki. W niedalekim sąsiedztwie wśród wieloletnich wiązów znajdziemy zabytkowy jaz „Frydrychowo” z małą elektrownią wodną zbudowaną w 2008 roku, która nie narusza w żaden sposób estetyki starego jazu i współpracuje ze śluzą. Proponujemy zatem spacer po zabytkowej śluzie na kanale Górnonoteckim – Frydrychowo oraz usytuowanym w pobliżu jazie i małej elektrowni wodnej. W dniach 5-7 października obiekt dostępny będzie w godzinach od 7.00 do 15.00. Przewodnikiem będzie nasz pracownik – śluzant. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do przewodnika:  608 582 683. Dojazd drogą nr 254 z Brzozy w kierunku Łabiszyna. Tuż przed pierwszym betonowym mostem nad kanałem należy skręcić w prawo w „asfaltówkę”, która doprowadzi do domu śluzowego.

Nowe Dąbie 47, 89-210 Łabiszyn.

Śluza Frydrychowo

RZESZÓW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępni dla zwiedzających zaporę „Klimkówka” na rzece Ropa. Zapora w miejscowości Klimkówka zlokalizowana jest w odległości ok. 18 km od wsi uzdrowiskowej Wysowa - Zdrój,  posiadającej pijalnię wód mineralnych, park wodny, ośrodki jazdy konnej oraz liczne szlaki piesze i rowerowe. Dla zainteresowanych zwiedzaniem zapory i elektrowni rolę przewodników będzie pełniło kierownictwo obiektu. Ponadto możliwe jest zakwaterowanie grupy ok. 30 osób w lokalach socjalnych Zarządu Zlewni w Klimkówce  - bez zapewnienia posiłków. Dodatkową atrakcją turystyczną stanowi Krynica Zdrój znajdująca się ok. 1 godzinę drogi od Klimkówki. Jest to znane uzdrowisko z ładnymi parkami,  licznymi muzeami oraz tzw. Ogrodami Zmysłów. W dniach 6-7 października zapewnimy wszystkim chętnym możliwość zwiedzania zapory i elektrowni w Klimkówce w godzinach 10.00 – 15.00. W soboty i niedziele kursują autobusy z dworca Gorlice GDA do Klimkówki - kurs Gorlice-Wysowa Zdrój -  o 7.50, 9.00, 11.05, 13.10, 15.15 (tylko w niedzielę), 17.45, 20.10. Czas przejazdu ok. 30 min.

38-312 Klimkówka, gmina Ropa, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

Zapora "Klimkówka" na rzece Ropa

BIAŁYSTOK

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza do zwiedzania Obiektu Hydrotechnicznego Siemianówka. Zbiornik Wodny Siemianówka jest 4. pod względem wielkości sztucznym zbiornikiem w kraju, zlokalizowanym w dolinie górnej Narwi w województwie podlaskim, bezpośrednio na północ od Puszczy Białowieskiej. Powstał w latach 1977−1990 w wyniku spiętrzenia wody zaporą ziemną zbudowaną w przewężeniu doliny w 367,38 kilometrze biegu rzeki w rejonie Łuka i Rybaki. Powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 1094 km². Zbiornik znajduje się na terenie gmin Michałowo i Narewka – obszarze objętym projektem Zielonych Płuc Polski. Nazwa zbiornika pochodzi od pobliskiej miejscowości Siemianówka. Wybudowany zbiornik spełnia znaczącą rolę w gospodarce regionu. Do jego funkcji należą: zasilanie wodą w okresach niżówkowych Narwiańskiego Parku Narodowego na powierzchni ponad 20 tys. ha i nawadnianie użytków rolnych w dolinie Narwi. Na zaporze czołowej zbudowano elektrownię wodną o mocy 165 kW. Dwa jej turbozespoły o mocy 82,5 kW zainstalowano na wlotach (lewym i środkowym) upustów dennych budowli upustowej. Produkcja roczna elektrowni w pełni zaspakaja potrzeby energetyczne całego zbiornika, a nadwyżka przekazywana jest do energetycznej sieci krajowej. Zalew upodobała ogromna ilości ptactwa wodnego i błotnego - dzięki stworzeniu korzystnych warunków do jego bytowania. Na tafli jeziora Siamianowskiego nagrywana była jedna ze scen filmu „Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa”, w której dzieci uciekają po zamarzniętym jeziorze przed Białą Czarownicą. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania Zbiornika oraz Małej Elektrowni Wodnej –  5 października o godz. 16.00 oraz 6 i 7 października o godz. 12.00, 14.00 i 16.00. Dojazd samochodem, rowerem.

17-220 Narewka, ul. Topolowa 15, Nowa Łuka, województwo podlaskie.

Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza do zwiedzania Śluzy Guzianka. To największa i najbardziej oblegana w sezonie letnim śluza na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Punkt strategiczny - łączy główną grupę jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim oraz z mniejszymi jeziorami Guzianka Mała i Guzianka Wielka. Została oddana do użytku w 1900 roku. Długość komory wynosi 44m, szerokość wrót 7,5m, różnica poziomu wody około 2m. Wrota śluzy otwierane są napędem elektrycznym. Rocznie śluzuje się przez nią około 20 tysięcy łodzi. Przeprawa trwa około 10-20 minut. W dniach 5-7 października śluzę będzie można zwiedzać w godz. od 8.00 do 16.00. Dojazd samochodem, rowerem.

Guzianka, 12-221 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie.

Śluza Guzianka

GLIWICE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach udostępni do zwiedzania obiekt Śluza Rudziniec. Śluza jest zabytkiem wybudowanym w latach 1934-1939. Jest to śluza bliźniacza dwukomorowa, różnica poziomów piętrzenia wynosi 6,25m. Śluza przystosowana do śluzowania oszczędnościowego poprzez kanał łączący obie komory, kanał zamykany jest zasuwą płaską. Śluza Rudziniec została zmodernizowana w latach 2012 - 2015. Po modernizacji zautomatyzowana. Śluza Rudziniec jest ważnym elementem Odrzańskiej Drogi Wodnej. Śluzę Rudziniec udostępnimy zwiedzającym w dniach 5-7 października w godzinach 10.00 -14.00. Zapewniamy zwiedzanie z przewodnikiem.

Śluza Rudziniec, ul. Dębowa, 44-160 Rudziniec.

Śluza Rudziniec

Zespoły Komunikacji Społecznej RZGW Wody Polskie