Drukuj

Kaskadyzacja dolnej Wisły była jednym z głównych tematów konferencji „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw I Pomorza”, która odbyła się w Ciechocinku 18 września 2018 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił uwagę, że szczególnie do rozwoju mniejszych miejscowości potrzebny jest zrównoważony rozwój. Szef resortu rolnictwa podkreślał, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z najważniejszych regionów rolniczych i zapewnienie wody jest priorytetem dla władz centralnych. Natomiast sekretarz Prezesa Rady Ministrów Anna Dziubicka powiedziała, że budowa stopnia wodnego Siarzewo jest najlepszą odpowiedzią na problem powodzi i klęskę suszy nękające woj. kujawsko-pomorskie.

Inwestycjom w stopnie wodne poświęcony był panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli biznesu, ekologów i samorządowców Kujaw i Pomorza środkowego. Gościem specjalnym panelu był Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. Prezes podkreślił strategiczną rolę budowy stopni wodnych dla rozwoju gospodarczego całej Polski. „Należy zatrzymać w Polsce co najmniej dwa razy więcej wody niż obecnie, by radykalnie zmienić niekorzystny bilans wodny. Obecnie retencjonujemy 6,5 % wody, a warunki hydrologiczne Polski pozwalają na około 15 %” – wyliczał Przemysław Daca. Rozbudowa sieci zbiorników retencyjnych jest wpisana w krajowy Program Rozwoju Retencji. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi szerokie konsultacje społeczne o budowie zbiorników i innych formach retencji. Wykonawcą tych inwestycji będą Wody Polskie. Dyskusję podsumował prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Roman Rogalski stwierdzeniem, że budowa Siarzewa jest najlepszą inwestycją dla przyszłych pokoleń.

Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie