Drukuj

W Opolu trwa I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie jest okazją do dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału dla gospodarczego rozwoju kraju. Wody Polskie są patronem Kongresu, a przedstawiciele Gospodarstwa uczestniczą w konferencjach w ramach tego wydarzenia.

Uczestnicy Kongresu mieli już okazję zapoznać się z aktualnym stanem prac nad włączeniem polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci TEN-T (Transeuropejskiej sieci transportowej). Dyskutowano również na temat najważniejszych inwestycji w infrastrukturze wodnej w najbliższej perspektywie oraz nowoczesnych rozwiązań żeglugowych. Równolegle odbywały się sesje o potrzebie kształcenia młodych kadr żeglugi śródlądowej i o znaczeniu stoczni rzecznych dla rozwoju żeglugi śródlądowej.

Dla Wód Polskich Kongres jest również okazją do zaprezentowania swoich działań i programów. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Wód Polskich udostępniliśmy m.in. interaktywną mapę zagrożeń powodziowych, przygotowaną dla ułatwienia opiniowania aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego. Każdy z zainteresowanych mógł sprawdzić, czy jego dom znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. 19 września natomiast uczestniczyliśmy w dniu edukacyjnym. Dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Odra – rzeczna droga” – uczniów szkół podstawowych - zorganizowaliśmy rejs po Odrze. Oprócz prezentów nagrodą w konkursie był właśnie rejs statkiem po Odrze. Również wczoraj dla członków Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej zorganizowaliśmy wizyty studyjne na odrzańskich stopniach wodnych: Wróblin, Chróścice oraz Ujście Nysy.

Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie
fot. Wody Polskie

Minister Marek Gróbarczyk podczas inauguracji I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wśród uczniów szkół żeglugowych z Nakła i Kędzierzyna-Koźla

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas wystąpienia z okazji inauguracji I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu