Dodatkowe 48 km obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu będzie chroniło przed powodzią mieszkańców m.in. Tarnobrzega i Stalowej Woli. O realizowanych przez Wody Polskie inwestycjach mówił w tych miastach prezes Przemysław Daca w niedzielę 30 września. Wody Polskie zorganizowały spotkanie dla mieszkańców połączone z piknikiem rodzinnym.
Głównym tematem zorganizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie spotkań była realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Prezes Przemysław Daca podkreślił, że sprawną realizację projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej umożliwiło  utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Instytucja ta skupia obecnie w swoich rękach całość kompetencji w zakresie zarządzania gospodarką wodną.
Małgorzata Wajda dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Rzeszowie przedstawiła zakres realizowanego obecnie projektu. Jego szacunkowa wartość wynosi ok. 120 mln zł. Jest finansowany jest ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy. Efektem rzeczowym będzie budowa i rozbudowa ponad 48 km obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu. Realizacja robót przyczyni się do zwiększenia stopnia ochrony przeciwpowodziowej powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego na obszarze ponad 20 tys. ha, zamieszkałym przez niemal 32 tys. osób.
 
W spotkaniach wzięli udział również Rafał Weber – Poseł na Sejm RP, Pan Kamil Kalinka – Zastępca Prezydenta Tarnobrzega oraz Lucjusz Nabereżny - Prezydent  Stalowej Woli.  Wyrazili oni zadowolenie z dotychczasowej dobrej współpracy z Wodami Polskimi oraz podkreślili, jak istotna dla lokalnej społeczności  jest  dalsza sprawna realizacja projektu budowy wałów przeciwpowodziowych. W trakcie spotkań dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji. Dodatkowo w Stalowej Woli miał miejsce piknik rodzinny, podczas którego grupa rekonstrukcyjna zorganizowała m.in. pokaz husarski, tańce dworskie oraz musztrę paradną.​
RZGW w Rzeszowie
fot. Wody Polskie
Na zdj. od lewej: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Prezes PGWWP Przemysław Daca, Dyr. RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda, Dyr. Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Witold Bielecki
Piknik zorganizowany przez Wody Polskie w Tarnobrzegu
Okazjonalny lot podczas pikniku zorganizowanego przez Wody Polskie w Tarnobrzegu
Podczas zorganizowanego przez Wody Polskie pikniku w Stalowej Woli odbył się też pokaz husarski