Udostępniamy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny kompendium "Woda przeznaczona do spożycia". Zachęcamy do pobrania bezpłatnego materiału klikając w link zamieszczony pod tą informacją. Publikacja dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego wody w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Kompendium jest w głównej mierze dedykowane dostawcom wody przeznaczonej do spożycia, ale informacje w nim zawarte mogą okazać się przydatne również dla odbiorców tych usług. 

Pobierz kompendium "Woda przeznaczona do spożycia".