Drukuj

„Rozwijamy żeglugę w Krakowie” to temat konferencji zorganizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 29 września br. w Krakowie. Chodzi o zagospodarowanie, w bliskiej perspektywie czasowej, odcinka górnej Wisły między Krakowem a Oświęcimiem. Takie są oczekiwania mieszkańców, turystów i samorządów. O projektach i inwestycjach mówił Prezes Wód Polskich.

W konferencji oprócz Prezesa Przemysława Dacy uczestniczyli m.in. Małgorzata Sikora, dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Krakowie i Jarosław Jurzak, wicestarosta oświęcimski

O inwestycjach realizowanych w okolicach Krakowa ze środków Banku Światowego, jak również z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) mówił Przemysław Daca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom armatorów, Prezes Wód Polskich zadeklarował przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć  na rzecz rozwoju nocnej żeglugi w stolicy małopolski. Tymi przedsięwzięciami są: pełne oznakowanie szlaku wodnego, oświetlenie obiektów oraz budowa nowoczesnego systemu informacji rzecznej.

Ważnym tematem poruszanym podczas spotkania była budowa stopnia wodnego w Niepołomicach. Prezes Przemysław Daca poinformował, że zlecono przegląd dokumentacji zgromadzonej w ostatnich 40 latach dotyczącej inwestycji w Niepołomicach.

Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora wyraziła wolę współpracy z wszystkimi zainteresowanymi zagospodarowaniem turystycznym doliny Wisły, w szczególności na terenie miasta Krakowa oraz współdziałanie z samorządami w celu zintensyfikowania żeglugi nocnej, obecnie turystycznej, a w przyszłości również towarowej.

Tę ideę poparł także wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak, wskazując na wykorzystanie w pełni rzeki Wisły jako trasy żeglugowej między Oświęcimiem a Krakowem. Oszacował, że na teren powiatu oświęcimskiego przyjeżdża co roku ok. 3,5 mln turystów.  - Nie widzę żadnego powodu, aby mając tak wspaniałą trasę żeglugową nie zagospodarować  jej do przewozu ludzi, wykorzystując po drodze mnóstwo ciekawych i atrakcyjnych miejsc – powiedział Jarosław Jurzak.

Obecnie Wody Polskie w dolinie górnej Wisły realizują zadania przeciwpowodziowe dla ochrony Oświęcimia, Krakowa i Sandomierza.  Ich  szacowany koszt  wynosi  490 mln zł. To budowa 65 km nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych oraz budowa i modernizacja siedmiu przepompowni. Inwestycje pro – środowiskowe w ramach POIiŚ szacowane są na 150 mln zł.

W krakowskim spotkaniu  uczestniczyli także Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Stanisław Wójcik, Dyrektor UZS Kraków oraz przedstawiciele innych instytucji związanych z inwestycjami wodnymi i ochroną  środowiska.

Magdalena Gala
Rzecznik prasowy RZGW w Krakowie w Wodach Polskich