Wrak barki Maristo zostanie usunięty przez Wody Polskie – poinformował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas spotkania z dziennikarzami 4 października w pobliżu wraku w okolicy Mostu Łazienkowskiego w stolicy. Zniszczona jednostka nie tylko szpeci krajobraz Warszawy, z każdym miesiącem stanowi też coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa szlaku żeglugowego.

Usuwanie wraku barki Maristo rozpoczęło się 1 października i potrwa, zgodnie z umową, do 19 października tego roku. Decyzja o uprzątnięciu zniszczonej jednostki jest podyktowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze wodnej.

Historia porzuconej barki jest długa i zawiła. Umowa na użytkowanie gruntów pokrytych wodami została zawarta z właścicielami barki Maristo w lipcu 2005 r. i wygasła z końcem sierpnia 2008 r. Barka nie została jednak usunięta i dotąd nielegalnie zajmuje działkę Skarbu Państwa na Wiśle w okolicy Mostu Łazienkowskiego. Kontakt z właścicielami barki przez lata był trudny i nieefektywny. Właściciele nie reagowali na wezwania do usunięcia jednostki. Próby protokolarnego przejęcia terenu również nie dawały rezultatu, ponieważ właściciele barki odmawiali jego wydania. Do dzisiaj Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (jednostka Wód Polskich) nie uzyskał należnej kwoty ponad 16.000 zł za bezumowne korzystanie z działki Skarbu Państwa, pomimo sądowego wyroku nakazującego zapłatę.

W marcu 2018 r. został złożony pozew przeciwko jednemu z współwłaścicieli o opuszczenie działki Skarbu Państwa, usunięcie barki Maristo i zakazanie naruszania własności. W lipcu tego roku wrak barki częściowo spłonął. Zły stan techniczny tej jednostki od dłuższego czasu budził obawy nie tylko służb specjalistycznych, ale także mieszkańców Warszawy (barka już wcześniej była przechylona i lekko zatopiona). Po tym zdarzeniu pracownicy Wód Polskich zabezpieczyli wrak dodatkowymi cumami przed zbliżającym się do Warszawy wezbraniem. 1 września tego roku regionalny zarząd Wód Polskich w Warszawie wystosował do ostatniego właściciela barki Maristo wezwanie do usunięcia jednostki pod rygorem usunięcia jej przez Wody Polskie na jego koszt. Termin usunięcia jednostki określono na 15 września. Barka nie została usunięta.  

W tej sytuacji Wody Polskie podjęły decyzję o usunięciu barki Maristo przed zbliżającym się sezonem zimowym. Wrak mógłby zostać ponownie uszkodzony przez krę (tak, jak to miało miejsce ostatniej zimy), co spowodowałoby zagrożenie na drodze wodnej. Płynące, masywne elementy mogłyby uszkodzić to, co spotkałyby na swojej drodze lub zatrzymać się np. na filarze mostu i stanowić przeszkodę dla płynącej kry, powodując niebezpieczeństwo jej piętrzenia. Dodatkowo dalszy proces niszczenia mógłby doprowadzić do zatapiania się barki, co mogłoby uniemożliwić jej usunięcie.

Zgodnie z Prawem wodnym art. 237 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., administrator śródlądowych wód powierzchniowych ma obowiązek podejmowania działań w zakresie utrzymania wód, w szczególności poprzez usuwanie ze śródlądowych dróg wodnych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka. Dyrektor Żeglugi Śródlądowej dokonał wyrejestrowania jednostki kierując korespondencję w tej sprawie do właściciela jednostki.

Wydział Komunikacji Społecznej
źródło: RZGW w Warszawie
fot. Wody Polskie

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas briefingu prasowego w pobliżu wraku barki Maristo, na zdjęciu po lewej: Robert Chciuk, dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Warszawie

Briefing prasowy w pobliżu wraku barki Maristo
Na zdjęciu od lewej: Robert Chciuk - dyrektor RZGW w Warszawie, Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Grzegorz Szymoniuk - zastępca dyrektora RZGW w Warszawie

Usuwanie wraku barki Maristo w Warszawie

Usuwanie wraku barki Maristo w Warszawie

Usuwanie wraku barki Maristo w Warszawie

Usuwanie wraku barki Maristo w Warszawie