Drukuj

Szanowni Państwo, Pracownicy PGW Wody Polskie,

3 października 2018 r. podczas spotkania z dyrektorami RZGW poinformowałem, że podjąłem decyzję o przyznaniu nagród rocznych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa. Natomiast od początku 2019 r. planujemy znaczące podwyżki wynagrodzeń.

Od samego początku sprawowania funkcji Prezesa, deklarowałem chęć podwyższania płac pracownikom, szczególnie w działach najsłabiej wynagradzanych w stosunku do kompetencji i odpowiedzialności.  Jest to podstawowe zadanie by nowo powstała instytucja, jaką są Wody Polskie zlikwidowała wreszcie niesprawiedliwe pomijanie przy podwyżkach płac pracowników gospodarki wodnej. Taka sytuacja powtarzała się przez całe dekady. Ale kończymy z niesprawiedliwością w wynagradzaniu pracowników gospodarki wodnej. Należy także podkreślić, że istnieją duże dysproporcje w pensjach pracowników na tych samych stanowiskach. Wynika to z procesu połączenia administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli. W najbliższych dniach wyłoniony zostanie zewnętrzny podmiot do analizy kategorii zawodowych i wyznaczenia zasad wartościowania i oceny poszczególnych stanowisk. Pozwoli to na ujednolicenie warunków pracy we wszystkich jednostkach naszego Gospodarstwa. Prace zespołu zakończą się w I kwartale 2019 r. W ciągu najbliższych trzech-czterech lat dojdziemy w wysokości płac do optymalnych i godnych stawek.

Do końca roku nie jest jeszcze możliwe ustalenie poziomu podwyżek ze względu na konieczność weryfikacji opłat za usługi wodne pobieranych przez Wody Polskie. Dynamicznie postępują prace nad strategią rozwoju Gospodarstwa.  W październiku br. powołany został zespół ds. rozwoju działalności gospodarczej, by zwiększać przychody Wód Polskich. Na początku przyszłego roku zakończony zostanie proces zliczania wpływów z tytułu opłat i na podstawie tych danych będzie można określić tempo podwyżek dla pracowników.  Już teraz wiadomo, że na początku 2019 r. pracownicy PGW Wody Polskie otrzymają znaczące podwyżki wynagrodzeń. To początek koniecznego procesu wzrostu wynagrodzeń opartego na rzeczywistych przychodach.

Podczas odbywającego się 4 października 2018 r. spotkania ze związkami zawodowymi potwierdziłem decyzję o wypłaceniu nagród dla wszystkich pracowników. Jednocześnie zwracam uwagę na problem blokowania zatwierdzenia regulaminu wynagradzania, który ma obowiązywać w całym PGW Wody Polskie. Utrudnienia ze względu na ciągłe kwestionowanie przez Związki Zawodowe regulaminu wygradzania skutkować będą m.in. koniecznością indywidualnego negocjowania umów z każdym z ponad 5600 pracowników. Oznacza to również brak możliwości zrealizowania podwyżek jeszcze w tym roku. Techniczne przedłużanie procesu negocjacji nie wynika z przesłanek merytorycznych i nie leży w interesie  pracowników.

Szanowni Państwo, najtrudniejszy okres scalania i organizacji w nowej strukturze mamy jako Wody Polskie za sobą. PGW Wody Polskie spełniają wyjątkową misję pieczy nad wodami Rzeczpospolitej i zagwarantowanie pracownikom godnych warunków pracy i wynagradzania zawsze będzie dla mnie priorytetem.

Przemysław Daca
Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie