4 października w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy z przedstawicielami działającego w Gospodarstwie Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Spotkanie dotyczyło rokowań w sprawie zgłoszonego przez związkowców z „Solidarności” sporu zbiorowego z pracodawcą.

W związku z wiadomościami otrzymanymi po wysłanym wczoraj liście prezesa Przemysława Dacy do wszystkich pracowników Wód Polskich, wyjaśniamy, że ostatnie spotkanie prezesa ze związkami dotyczyło jedynie sprawy sporu zbiorowego, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tylko jednego z działających w Wodach Polskich związków zawodowych – NSZZ „Solidarności”. Spotkanie ze wszystkimi organizacjami związkowymi w sprawie regulaminu pracy jest zaplanowane w przyszłym tygodniu.

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie

Spotkanie Prezesa Wód Polskich z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" fot. Wody Polskie