Drukuj

W siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Przemysława Dacy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych. Prezes podpisze regulamin pracy.  

Organizacja nie może sprawnie funkcjonować bez regulaminu pracy, dlatego Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podpisze regulamin pracy, który wejdzie w życie po 14 dniach od jego opublikowania. Związkom zawodowym przesłana została do akceptacji wersja regulaminu pracy. Odniósł się do niej tylko jeden związek. Z mocy prawa po okresie 30 dni bez jednolitego stanowiska ze strony związków, pracodawca ma prawo do jego wprowadzenia w życie. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez pracowników postulatom, zostanie zaproponowana zmiana w regulaminie przewidująca wydłużenie przerwy wliczanej do czasu pracy z 15 do 30 min.

Kolejne spotkanie ze związkami odbędzie się 18 października br. w sprawie negocjacji regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy.

Wydział Komunikacji Społecznej