W Lublinie podczas wspólnej konferencji prasowej wojewoda Przemysław Czarnek i Prezes Wód Polskich mówili o przekazaniu Zalewu Zembrzyckiego w zarząd Wód Polskich i planach dotyczących rewitalizacji tego zbiornika.

Przemysław Daca zapowiedział, że dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Lublinie Agnieszka Szymula niezwłocznie wystąpi 17 października do Prezydenta Lublina o protokolarne przekazanie Zalewu Zembrzyckiego Wodom Polskim. Prezes dodał, że zapoznał się już z pierwszą analizą rewitalizacji tego zbiornika, która zostanie przekazana do oceny ekspertom Wód Polskich. Przemysław Daca powiedział, że oczekuje na trzy warianty planu odmulenia zalewu.

W konferencji uczestniczyli również: Leszek Żelazny- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Paweł Gilowski - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Arkadiusz Iwaniuk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Na początku spotkania Wojewoda Lubelski przypomniał, że 8 października wydał decyzję, na podstawie której od 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód rzeki Bystrzycy wraz z wodami Zalewu Zemborzyckiego.

Na dnie Zalewu Zemborzyckiego zalega ogromna ilość mułu, torfu i substancji biogennych. Jego zanieczyszczenia wynika z wieloletnich zaniedbań. Prezes Przemysław Daca przedstawił opracowaną przez firmę DHV Hydroprojekt pierwszą koncepcję rewitalizacji zalewu, która zakłada budowę zbiornika wstępnego w górnej części Zalewu, odmulanie, przebudowę zapory czołowej oraz inne prace remontowe. Podkreślił jednak, że powyższa analiza zostanie przekazana do weryfikacji. Przemysław Daca zapowiedział też szerokie konsultacje ze środowiskiem naukowym przed przystąpieniem do prac.

Wojewoda Lubelski i Prezes Wód Polskich podkreślili, że Zalew Zemborzycki jest dobrem wspólnym mieszkańców Lublina i całej Lubelszczyzny, jest miejscem atrakcyjnym turystycznie, a jego rewitalizacja umożliwi mieszkańcom w pełni korzystać z jego wszystkich walorów.

RZGW w Lublinie

fot. Urząd Wojewódzki w Lublinie