16 października 2018 r. w Sokołowie Podlaskim odbyła się zorganizowana przez Wody Polskie konferencja prasowa. Tematem spotkania były najważniejsze inwestycje w regionie.

W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Maria Koc - Wicemarszałek Senatu, Waldemar Kraska – Senator RP, Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Agnieszka Szymula – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zbigniew Bocian – Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim,

Zbigniew Bocian -  Dyrektor z Zarządu Zlewni w Sokołowie omówił najistotniejsze sprawy dotyczące działalności Wód Polskich, podkreślił ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami, w tym nakreślił plany współpracy z burmistrzem Sokołowa Podlaskiego – Bogusławem Karakulą dotyczącą programu Małej Retencji i wybudowania w mieście zbiornika retencyjnego na rzece Cetynii wraz z bulwarem i infrastrukturą rekreacyjną.

Z kolei Agnieszka Szymula – Dyrektor RZGW w Lublinie podniosła kwestie inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie .”W przyszłym roku planowana jest duża inwestycja na naszym terenie, zabezpieczenie skarpy rzeki Bug na długości ponad 1,5 km w miejscowości Pratulin. Inwestycja za ok. 16-18 milionów złotych. Wieloletnie zaniedbania spowodowały przesunięcie linii brzegowej rzeki o ok. 16 metrów, którą należy odbudować, bo właśnie rzeka Bug jest rzeką graniczna naszego kraju a także Unii Europejskiej. Musimy o to szczególnie zadbać, zadbać o mieszkańców Pratulina” – powiedziała dyrektor Agnieszka Szymula..

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc podziękowała Wodom Polskim za zaangażowanie oraz wzorową współpracę z samorządem w Sokołowie Podlaskim.

RZGW w Lublinie
fot. Wody Polskie

Na zdjęciu Wicemarszałek Senatu Maria Koc podczas przemówienia

Na zdjęciu Senator Waldemar Kraska podczas przemówienia