W Pułtusku 17 października odbyło się otwarte dla mieszkańców spotkanie, które dotyczyło ochrony przeciwpowodziowej oraz przeprowadzenia niezbędnych inwestycji wokół rzeki Narew. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister Anna Moskwa oraz Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich i Grzegorz Szymoniuk zastępca dyrektora regionalnego zarządu Wód Polskich. Towarzyszył im Michał Kisiel, kandydat na burmistrza Pułtuska.

Dyskusja dotyczyła zagadnień, które są ściśle związane z zaniedbaną infrastrukturą rzeczną. Ważnym tematem były prace modernizacyjne na rzece Narew w celu przywrócenia szlaku żeglugowego prowadzącego do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas spotkania przedstawiciele MGMIŻŚ i Wód Polskich zapewnili, że wszystkie obwałowania znajdujące się w zarządzie Wód Polskich są w stanie co najmniej dobrym i nie zagrażają bezpieczeństwu. Omówiono problem zimowych przesiąków na zaporze bocznej jeziora zegrzyńskiego Prut – Pułtusk. Niezwłocznie po stwierdzonych problemach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zlecił wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie problemu i zaproponowanie rozwiązań. Ekspertyza, która została już wykonana określa dwa warianty działania: studnie chłonne lub drenaż skarpy. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, aby w przyszłym roku wykonać prace, które zabezpieczą filtrację skarp.

Podczas spotkania poruszono też temat zatorów lodowych na rzece Narew, a w szczególności sytuacji z przełomu lutego i marca tego roku, kiedy zagrożenie stało się realne i poprzez zator lodowy część Pułtuska uległa zalaniu. Zapewniono, że Wody Polskie przygotowują się do najbliższej zimy i na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną. Poinformowano, że zlecono opracowanie koncepcji przywrócenia drogi wodnej Warszawa – Wielkie Jeziora Mazurskie. Wykonawcą prac jest Politechnika Warszawska, a ich zakończenie planowane jest na koniec listopada tego roku. Koncepcja określi również jakie działania należy podjąć na Narwi w miejscowości Pułtusk. Wykonane zostały już prace geodezyjne mające na celu identyfikację miejsc zatorogennych oraz limitujących żeglugę. Miejsca, w których najpilniej należy udrożnić Narew to Łubienica, Pułtusk oraz Zambski Kościelne. Podczas spotkania rozmawiano również o programie małej i średniej retencji, jak również o możliwościach poruszania drogami przywałowymi na ternie miasta.

RZGW w Warszawie
fot. MGMiŻŚ