Wody Polskie ogłosiły przetargi na zakupy nowego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, przede wszystkim z zakresu ochrony przed powodzią i suszą. Pracownicy Gospodarstwa niebawem będą mogli korzystać m.in. z nowych samochodów, kosiarek, ciągników, koparek i rębaków.

Dzięki ostatniemu dofinansowaniu 61 mln złotych, które na wniosek MGMiŻŚ przyjęła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych Wody Polskie kupią m.in. 200 samochodów typu SUV z napędem 4x4 do obsługi interwencyjnej urządzeń wodnych, 42 specjalistyczne ciągniki z osprzętem, 22 agregaty pompowe, 26 koparek, 22 rębaki i kosiarki. Wody Polskie ogłosiły też przetargi na oprogramowanie antywirusowe, serwery i urządzenia sieciowe. Nowy sprzęt i wyposażenie sprawią, że poprawią się warunki pracy pracowników Wód Polskich.  W 392 oddziałach terenowych Wód Polskich na terenie całego kraju pracuje ponad 5600 osób.

 

Przetargi są ogłaszane w zakładce zamówienia publiczne.