W poniedziałek 19 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii i administratorami budowli piętrzących.

Wzięli w nim udział: Minister Marek Gróbarczyk, Wiceminister Anna Moskwa, Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz prezesi i wiceprezesi spółek energetycznych: ENEA S.A., ENERGA S.A.,  ENERGA Invest Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PKN Orlen SA i TAURON Polska Energia S.A.

Minister Marek Gróbarczyk, mając na uwadze dbałość o efektywne wykorzystanie urządzeń piętrzących i ich potencjału hydroenergetycznego, zainicjował podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji budowy nowych stopni wodnych.

– Jesteśmy na zaawansowanym etapie modernizacji polskich rzek – Wisły i Odry, które są dla nas niezwykle ważne.  Chcielibyśmy, by przyszły rok zaowocował konkretną współpracą, dlatego spółki energetyczne są dla nas tak istotne. Cieszymy się, że możemy z Państwem podpisać list intencyjny, który pozwoli nam rozpocząć wspólne inwestycje – powiedział Minister Gróbarczyk.

List intencyjny nakreśla kierunki współpracy pomiędzy stronami m.in. w obszarze współfinansowania dokumentacji i budowy planowanych inwestycji oraz wymiany doświadczeń i wiedzy. Model współpracy pomiędzy stronami w tym szczegółowe zasady uczestnictwa w kosztach i korzyściach z realizacji stopni wodnych będą ustalane osobno dla każdego z nowych projektów.

źródło: MGMiŻŚ

Program Żuławski 2030

Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwany „Programem Żuławskim – 2030”
więcej

Program dla Odry 2006

"Program dla Odry-2006" - został przyjęty do realizacji w drodze ustawy sejmowej z dnia 6 lipca 2001 roku jako wieloletni program ...
więcej

KPOŚK

"Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych" na podstawie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków ...
więcej

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym, z punktu widzenia dostępnych środków, Programem Operacyjnym w Unii Europejskiej ...
więcej

Powrót do góry