Drukuj

Rozpoczyna się dwudniowa narada dyrektorów wszystkich jednostek terenowych PGW Wody Polskie. Zgodnie z decyzją Prezesa Przemysława Dacy cyklicznie dwa razy w roku kierujący RZGW i Zarządami Zlewni z całego kraju spotykają się, by rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z gospodarką wodną i funkcjonowaniem Gospodarstwa.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną Strategie rozwoju i sprzedaży do roku 2025 r. Omówione będą wyniki przetargów na zakup sprzętu dla jednostek PGW Wody Polskie. Pion usług wodnych przedstawi stan zaawansowania prac w zakresie ustalania opłaty zmiennej za usługi wodne za I i II kwartał oraz kwalifikowania poboru wód na różne cele oraz wnoszenia skarg kasacyjnych na wyroki WSA dotyczące opłat. Departament Powodzi i Suszy podsumuje zaawansowanie prac nad planem zamówień publicznych na 2019 rok i stan przygotowania ochrony przeciwpowodziowej do sezonu zimowego 2018/19. Szczegółowo omówione będą w ramach pionu ekonomicznego: realizacja i wykonanie planu finansowego, zaś Departament kontroli: procedury i realizacje kontroli wewnętrznej, wdrożenie kontroli zarządczej  oraz procedowanie skarg i wniosków kierowanych do jednostek Wód Polskich. Na zakończenie pion organizacyjny zaprezentuje nowy regulamin zamówień publicznych i plan zatrudnienia na najbliższe miesiące. W spotkaniu uczestniczą Prezes Wód Polskich, Zastępcy Prezesa, Dyrektorzy RZGW, Zarządów Zlewni i Departamentów w KZGW.

PGW Wody Polskie