Drukuj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zainicjowało konsultacje społeczne, by wysłuchać głosu mieszkańców okolicznych terenów, samorządowców, ekologów, przedsiębiorców oraz innych użytkowników Jamna. W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się przygotowaniem koncepcji przebudowy Kanału Jamneńskiego. 

- W tej chwili przystępujemy do ogłoszenia przetargu na wykonanie koncepcji, która kompleksowo rozwiąże problemy Węzła Wodnego Jamneńskiego. Planowane jest przebudowanie wejścia kanału od strony Morza Bałtyckiego, liczymy na zaangażowanie Urzędu Morskiego w Słupsku – mówił podczas spotkania Wojciech Skowyrski, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w PGW Wody Polskie. Dodał, że usterowione zostaną także wrota sztormowe a w ramach węzła przedstawione zostaną trzy warianty rozwiązań. Rozpatrywany będzie także element mostu zwodzonego pozwalającego na przejście do mariny, która będzie zlokalizowana po lewej stronie kanału. W ramach opracowania przygotowane zostanie studium wykonalności obejmujące cały temat.

O lewej: Bogdan Zakrzewski, Zastępca dyrektora RZGW Szczecin, Tomasz Pietras, Dyrektor RZGW w Szczecinie, Wojciech Skowyrski, Zastępca Dyrektora departamentu ds. ochrony przed powodzią i suszą KZGW

Debata odbyła się w piątek, 23 listopada br. Kolejny raz dyskutowano nad koncepcją, która będzie w najszerszym stopniu zaspokajać rozmaite interesy i oczekiwania grup społecznych korzystających z Jeziora Jamno. Podczas spotkania w Szczecinie, w odróżnieniu od wcześniejszych dyskusji w Mielnie czy w Koszalinie, dyskutowano nad konkretną koncepcją i możliwością wdrażania jej w życie. Przedstawiciele strony społecznej zobowiązali się w ciągu trzech tygodni opracować zarys projektu i skonsultować go z Urzędem Miasta w Koszalinie i Urzędem Gminy w Mielnie. Wiele kwestii pozostaje jeszcze do uzgodnienia, ale widać, że z każdej strony jest chęć współpracy i rozwiązania problemu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych, które zainicjowały konieczność zmian w obrębie nurtu jamneńskiego, przedstawiciele Urzędów Miasta z Mielna i z Koszalina oraz dyrekcja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie. Posiedzenie zespołu roboczego miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego jeziora jamneńskiego. Zadaniem zespołu roboczego jest pogodzenie konieczności troski o zagadnienia ekologiczne, przeciwpowodziowe, turystyczne oraz gospodarcze, bo Jezioro Jamno to jeden z najszerzej zagospodarowanych akwenów w województwie zachodniopomorskim.

W spotkaniu uczestniczyli  Robert Kretkowski, Urząd Miasta w Koszalinie, Robert Pyć, Urząd Gminy w Mielnie, Krzysztof Polak , Wody Polskie, Waldemar Koralewski , Jacht Klub Koszalin, Krzysztof Najda, Fundacja Jantar oraz Krzysztof Kazimierski, Urząd Morski w Mielnie

Dyrektor Skowyrski zaznaczył, że Wody Polskie mają zagwarantowane pieniądze i oczekują od Urzędu Miasta w Mielnie jaką marinę zamierza wybudować. Wody Polskie chcą, by opracowany projekt nie był sprzeczny z planami rozwoju gmin czy powiatów i brał pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja przygotowana dla PGWWody Polskie musi być więc tak opracowana, by nie zablokować możliwości realizacji zadań za kilka lat.

Przedstawiciele Jacht Klubu Koszalińskiego razem z zawiązanym zespołem społecznym zobowiązali się do przygotowania koncepcji realizacji zadania. Z deklaracji strony społecznej wynika, że zostanie ona skonsultowana z urzędami oraz z przedsiębiorcami. 

Na koniec spotkania Dyrektor Skowyrski jeszcze raz zadeklarował chęć współpracy przy naprawie wrót sztormowych. Powiedział, że podobnej deklaracji oczekuje także ze strony władz miejskich. Zebranych poprosił o  zestawienie wszystkich projektów naprawczych, które chcieliby realizować. - Uważam że powinniśmy zawrzeć porozumienie. Państwo też powinniście przedstawić reprezentantów swojego otoczenia, swoich środowisk i powinniśmy właśnie z takimi osobami się spotykać, żeby to grono było wąskie, ale konstruktywnie i merytorycznie żebyśmy mogli na te tematy porozmawiać – podsumował spotkanie Tomasz Pietras, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kolejne spotkanie zespołu roboczego odbędzie się jeszcze w 2018 roku. Tym razem miejscem dyskusji o przyszłości Jeziora Jamno będzie prawdopodobnie Koszalin.

Celem działania PGWWody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest przywrócenie równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno. Została ona w poważny sposób zakłócona, gdy wybudowano wrota sztormowe. Podczas planowania i prowadzenia inwestycji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji głos społeczności lokalnej, samorządowej i środowisk ekologicznych nie został we właściwy sposób wysłuchany. Konsekwencją tego było powstanie inwestycji, która nie spełnia swojej roli i powoduje postępującą degradację jednego z najpiękniejszych jezior województwa zachodniopomorskiego. Zaalarmowani przez mieszkańców pracownicy Zarządu Zlewni w Koszalinie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy wsparciu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i MGMiŻŚ rozpoczęli proces odwracania negatywnego oddziaływania na Jezioro Jamno powstałej w 2013 roku inwestycji.

Michał Kaczmarek

Rzecznik Prasowy RZGW w Szczecinie