W dniu 30.11.2018 o godzinie 10.30 odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura we Włocławku, pod kątem stanu wody w rejonie przystani OSIR we Włocławku w związku z wczorajszym zgłoszeniem PGW WP ZZ we Włocławku.

Próbki zostały pobrane w trzech punktach:

  1. W basenie przystanie – w miejscu gdzie w dniu wczorajszym stwierdzono śnięcia ryb.
  2. Poniżej przystani , zgodnie z kierunkiem wiatru.
  3. Powyżej przystani w celu uwzględnienia tzw. „tła”.

Pierwsze wyniki z przeprowadzonego na miejscu testu analizatorem przenośnym, świadczą o znakomitych warunkach tlenowych w basenie co udowadnia, że to nie brak tlenu był przyczyną wczorajszych śnięć w jednym zastoisku. Sytuacja termiczna i baryczna, która może mieć wpływ na poziom tlenu w wodzie wczoraj i dziś była analogiczna.

Fragment przystani przy OSiR

Pełne spektrum analizy parametrów próbek zostanie przekazane do 5 grudnia.

 

RZGW Warszawa

PGW Wody Polskie