Drukuj

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wizytował 3 grudnia br. Zarząd Zlewni w Sandomierzu. Spotkanie dotyczyło procedur środowiskowych przy prowadzeniu inwestycji utrzymaniowych.

Powodem wizyty był ubiegłotygodniowy przypadek rozpoczęcia prac przez podwykonawcę, podczas których ucierpiały gatunki chronione, bez zgłoszenia do PGW Wody Polskie oraz bez uzgodnienia środowiskowego. Sprawa dotycząca prac na Kanale Strumień została omówiona, wyciągnięto wnioski i zaplanowano ścisłą współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. RDOŚ przeprowadzi dla pracowników Zarządów Zlewni w całym województwie świętokrzyskim cykl szkoleń nt. przestrzegania katalogu dobrych praktyk środowiskowych. W spotkaniu oprócz Prezesa Przemysława Dacy uczestniczyła Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krzysztof Sobiecki, dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu oraz pracownicy pionu środowiskowego Zarządu Zlewni.

                  

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich na spotkaniu z Dyrekcją RZGW i ZZ oraz pracownikami

Na koniec wizyty w Sandomierzu Prezes Przemysław Daca spotkał się ze wszystkimi pracownikami Zarządu Zlewni. Przedstawił założenie dotyczące inwestycji Wód Polskich oraz zapewnił o podwyżkach w Gospodarstwie. Korzystając z okazji złożył już świąteczne życzenia miejscowym pracownikom.

Wydział Komunikacji Społecznej