Drukuj

Głównym zadaniem dyrektora będzie koordynowanie obydwu projektów oraz wspieranie jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań projektów - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Projektu będzie zatrudniony w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza  Odry i Wisły (BKP), które jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Biuro Koordynacji Projektu na bieżąco współpracuje m.in. z Bankiem Światowym, Bankiem Rozwoju Rady Europy, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ministerstwami uczestniczącymi w nadzorowaniu lub finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 20 grudnia br.

Link do ogłoszenia na stronach Banku Światowego:

http://pubdocs.worldbank.org/en/734791544193855165/07-12-2018-r-Logart-Request-for-expressions-of-interest-for-Project-Dir

Informacje o naborze oraz zakres zadań:

http://www.odrapcu.pl/ogloszenia.html

Źródło: MGMiŻŚ