W siedzibie Wód Polskich w Warszawie 6 grudnia br. odbyło się spotkanie Iryny Owczarenko, Przewodniczącej Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy z Przemysławem Dacą, Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedmiotem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i zadaniami podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Polsce, jego finansowaniem oraz praktycznymi aspektami wdrożenia art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zgodnie z ustaleniami z XVII posiedzenia Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw współpracy na wodach granicznych z Ukrainą oraz Pełnomocnika Rządu Ukrainy do spraw wód granicznych, które odbyło się w dniach 19 – 21 września br. w Świtazi na Ukrainie, strony zadeklarowały chęć współpracy merytorycznej w planowaniu działań w obszarze gospodarki wodnej poza kalendarzem prac Komisji. Po podpisaniu traktatu stowarzyszeniowego z UE Ukraina zobowiązała się do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska zaoferowała pomoc ekspercką w tym zakresie.

Iryna Owczarenko i Przemysław Dacą

Mając na uwadze powyższe, w poszanowaniu stosunków dobrosąsiedzkich, Prezes Wód Polskich zaprosił do złożenia wizyty w PGWWP Irynę Owczarenko, która oprócz Przewodniczącej Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy, pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu Ukrainy do spraw wód granicznych. Celem spotkania było przedstawienie stronie ukraińskiej struktury i zadań podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Polsce oraz wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania RDW.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  1. Struktura i zadania organów gospodarki wodnej po reformie;
  2. Finansowanie gospodarki wodnej, w tym system opłat;
  3. System pozwoleń i zgód wodnoprawnych.

Po zakończonym spotkaniu strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej.

Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Wydział Komunikacji Społecznej