Wody Polskie zwiększyły stopień ochrony przeciwpowodziowej w kolejnym mieście na terenie podkarpacia. W Dębicy 10 grudnia br. miał miejsce uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego, które polegało na budowie nowych i rozbudowie istniejących odcinków prawostronnego obwałowania Wisłoki o łącznej długości 4,418 km.

Wartość robót inwestycji pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 500 – 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie”, wyniosła 11,5 mln zł. Prace zostały zrealizowane w okresie od lipca 2016 do września 2018 r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego. Projekt pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na obszarze 112 ha zamieszkałych przez niemal ćwierć tysiąca osób. Podczas powodzi w 2010 r. wody Wisłoki wdarły się na teren tereny miasta  Dębica i sąsiadującej z nim miejscowości Kędzierz powodując wielomilionowe straty w infrastrukturze mieszkaniowej, technicznej i komunikacyjnej. Realizacja robót na silnie zurbanizowanym terenie miejskim wiązała się z koniecznością m.in. przełożenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej oraz zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

    

Rozbudowany wał w Dębicy wzdłuż Alei Jana Pawła II o długości 1019 m oraz nowy wał w Kędzierzu o długości 1640 m

W odbiorze, oprócz Małgorzaty Wajdy, dyrektor RZGW w Rzeszowie i pracowników PGWWP wzięli udział m.in. parlamentarzyści RP, przedstawiciele Wojewody, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz lokalne władze samorządowe.  

Przypomnijmy – to już czwarta inwestycja zakończona w bieżącym roku przez rzeszowski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2018 roku RZGW w Rzeszowie zrealizował cztery przedsięwzięcia polegające na budowie i modernizacji niemal 25 km obwałowań rzeki Wisły, Trześniówki,  Ropy i Wisłoki. Łączna wartość tych projektów wyniosła ponad 60 mln zł.

 

Krzysztof Gwizdak
Rzecznik prasowy RZGW w Rzeszowie