Pani Maria Porada, która od 1963 r. pracuje dla gospodarki wodnej otrzymała Nagrodę Prezesa Wód Polskich za szczególne zasługi. Uroczystość odbyła się 13 grudnia w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

- Pani droga zawodowa oraz postawa są dla mnie wspaniałym świadectwem patriotyzmu i  profesjonalizmu. Nie tylko z pasją i zaangażowaniem wykonuje Pani powierzone zadania, ale także od wielu lat w związkach zawodowych z oddaniem zabiega Pani o dobro pracowników – mówił Prezes Wód Polskich podczas wręczania nagrody.

Maria Porada pracuje w gospodarce wodnej od 55 lat. Drogę zawodową rozpoczęła w Zarządzie Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Włocławku. Kolejno zatrudniona była w Zarządzie Inwestycji Zabudowy Dorzecza Wisły Środkowej. Od 1 lutego 1973 roku rozpoczęła pracę w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej, gdzie przepracowała 27 lat. Od 1 stycznia 2000 roku jest związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, a od 1 stycznia 2018 roku z Wodami Polskimi.

Maria Porada i Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich

Od dziesięcioleci działa w NSZZ Solidarność, a od 1998 roku jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PGW Wody Polskie przy RZGW w Warszawie. Od lat prowadzi Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Przez lata pracy zajmowała stanowiska: Inspektor Ekonomiczny, Starszy Ekonomista, Kierownik Działu Wywłaszczeń, obecnie Ekspert. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 - Jest Pani prawdziwym autorytetem i wzorem dla wielu pokoleń pracowników gospodarki wodnej. W tym szczególnym dniu, życzę Panu dużo zdrowia i siły, wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym, a także dalszej owocnej pracy – podsumował Przemysław Daca. Pani Maria Porada dziękując za wyróżnienie powiedziała, że nadal będzie zabiegała o dobro pracowników i naszego Gospodarstwa.

Urszula Tomoń
Rzecznik prasowa RZGW w Warszawie