W Katowicach dobiega końca 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu. W dzisiejszym panelu dyskusyjnym „Zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatu” wzięli udział ministrowie i szefowie agencji ds. zasobów wodnych różnych krajów. Wody Polskie reprezentowała Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Charakterystykę zasobów wodnych w Polsce oraz kluczowych zagadnień i wyzwań w gospodarce wodnej kraju przybliżyła uczestnikom spotkania Małgorzata Bogucka-Szymalska, reprezentująca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wśród uczestników panelu znalazła się również Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska, jak również reprezentanci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach.

  Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, podczas panelu

Motto przewodnie przyświecające panelowi wodnemu COP24 brzmiało: „Woda prawem każdego człowieka i dziedzictwem przyszłych pokoleń”. W jego trakcie omówione zostały m.in. zagadnienia zintegrowanego systemu gospodarki wodnej jako jednego z podstawowych czynników adaptacji do zmian klimatu czy łagodzenie zmian klimatu poprzez retencję wody i zarządzanie wodami opadowymi w miastach.

Prezes Joanna Kopczyńska akcentowała przede wszystkim kwestie związane z zabezpieczeniem przed powodzią i suszą. Istotne okazały się również zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie z wód. Jednak najważniejsza w opinii uczestników panelu okazała się jakość wody oraz społeczna akceptowalność metod i środków, prowadzących do uzyskania jak najlepszego stanu wód w przyszłości – dla przyszłych pokoleń.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

RZGW w Gliwicach