Elektrownia została przejęta przez PGW Wody Polskie i po prawie dwuletniej przerwie rozpoczęła produkowanie prądu. Z domaniowskiej elektrowni wodnej 13 grudnia br. popłynął ekologiczny prąd. Elektrownia wodna rocznie będzie produkować średnio 820 MWh, co pozwala ma zaspokojenie potrzeb 400 gospodarstw domowych.

Zbiornik Wodny Domaniów powstał na rzece Radomce w 2001 roku. Powierzchnia zbiornika wynosi 5 km² i jest to drugi, co do wielkości zbiornik na Mazowszu. Elektrownia wodna zainstalowana jest na dolnym stanowisku stopnia czołowego Zbiornika Domaniów. Mała Elektrownia Wodna Domaniów działała do końca 2016 r. W związku z wprowadzeniem centralizacji podatku VAT we wszystkich jednostkach organizacyjnych województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski zaprzestał wytwarzania prądu w Domaniowie.

Zbiornik wodny w Domaniowie

Po powstaniu w styczniu tego roku PGW Wody Polskie przejęły Zbiornik Domaniowski i rozpoczęły starania o przywrócenie pracy elektrowni. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na sprzedaż energii wyprodukowanej w elektrowni Domaniów zawarto 7 listopada br. umowę z PGE Obrót Oddział w Skarżysku Kamiennej. Z Domaniowa 13 grudnia br. popłynął ekologiczny prąd.

 

 Wydział Komunikacji Społecznej