Wykorzystanie potencjału po likwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi było tematem dzisiejszego spotkania Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie i  Andrzeja Górczyńskiego, członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

Kompetencje WZMiUW przejęły od tego roku Wody Polskie. - Dobra współpraca z samorządami zapewnia skuteczniejszą ochronę mieszkańców przed skutkami powodzi i suszy – podkreślił Przemysław Daca. –  Jest ogromna wola współpracy ze strony Urzędu Marszałkowskiego na rzecz usprawnienia funkcjonowania jednostek terenowych Wód Polskich na terenie województwa łódzkiego - dodał Prezes Wód Polskich.

Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie

Marszałek Górczyński podkreślił, że partnerskie relacje będą służyły zapewnieniu pełnej dostępności usług Wód Polskich świadczonych na rzecz obywateli. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy RZGW w Poznaniu i Warszawie, bowiem przez Łódzkie przebiega granica zlewni rzek Warty i Pilicy. Zlokalizowany jest tam także Zalew Sulejowski jeden z największych sztucznych zbiorników w Polsce. 

Wydział Komunikacji Społecznej