Sprawny transport wodny to jeden z priorytetów rozwoju gospodarki wodnej. Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał 18 grudnia 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju umowę na modernizację stopnia wodnego Rędzin znajdującego  się na Odrze we Wrocławiu.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 8 umów o dofinansowaniu -  682 miliony złotych - inwestycji transportowych, w tym projekt o nazwie  „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na realizację tej inwestycji Prezes Wód Polskich podpisał umowę z Przemysławem Gorgolem, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Trzeci od lewej Przemysław Daca Prezes Wód Polskich, fot.:f/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju

Jaz Rędzin na Odrze

Wartość całkowita projektu: 50 012 300 zł w tym wartość dofinansowanie z UE: 42 500 000 zł.

Projekt obejmuje:

  • przebudowę istniejących zamknięć zasuwowych i segmentowych jazu oraz ich napędów;
  • wykonanie nowych zamknięć remontowych, wykonanie napraw ogólnobudowlanych jazu;
  • przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej;
  • wykonanie nowego systemu sterowania jazem, nowego systemu oraz nowej instalacji telefonicznej i internetowej;
  • naprawę kładek komunikacyjnych oraz konstrukcji mostu na jazie;
  • przebudowę ubezpieczeń ponuru i poszuru jazu.

Podstawową funkcją stopnia Rędzin na Odrze - znajdującego się we Wrocławiu - jest utrzymanie odpowiednich głębokości na szlaku żeglownym na odcinku 6,49 km Różanka – Rędzin. Obecne zbyt małe głębokości tranzytowe sprawiają, że nie można w pełni wykorzystać ładowności barek. Utrudniona eksploatacja stopnia wodnego powoduje konieczność wprowadzania okresowych przerw w żegludze. Po modernizacji stopień wodny Rędzin będzie mniej awaryjny. Gwarantować będzie utrzymanie odpowiednich, stałych głębokości żeglugowych i bezpieczne przepuszczanie wód powodziowych. Inwestycja będzie realizowana do października 2020 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej