Przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji hydrometeorologicznej na obszarze działania czterech południowych RZGW we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie oraz Rzeszowie było tematem spotkania Krzysztofa Wosia, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą z Dyrektorami Regionalnych Zarządów.

Z raportów uzyskanych od Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wynika, iż sytuacja hydrologiczna na południu kraju jest stabilna i na bieżąco monitorowana.

Jak mówił Tomasz Tekielak, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Kraków, obecnie notowane są spadki stanów wód – nie identyfikujemy zagrożeń w najbliższym okresie czasu. Także zbiorniki retencyjne mają wystarczającą pojemność powodziową, a przepływ jest stale monitorowany.

Również przedstawiciele RZGW Wrocław, RZGW Gliwice oraz RZGW Rzeszów potwierdzili, iż na ich obszarze działania sytuacja hydrologiczna jest stabilna, rezerwy powodziowe są wysokie i nie ma obecnie zagrożenia. Prezes Krzysztof Woś polecił stały monitoring procedur zasad współpracy między wszystkimi RZGW w warunkach zagrożenia powodziowego. Zalecił także przygotowanie ćwiczeń sztabowych i terenowych jednostek operacyjnych Wód Polskich z udziałem służb Urzędów Wojewódzkich w zakresie korzystania ze sprzętu magazynów przeciwpowodziowych na wypadek sytuacji powodziowej.

Na zakończenie ustalono harmonogram i tematy priorytetowe kolejnych spotkań technicznych.

Magdalena Gala

Rzecznik prasowa RZGW w Krakowie