Kilkadziesiąt osób wzięło udział w seminarium poświęconym budowie nowych zbiorników w rejonie Kłodzka na Dolnym Śląsku. Konferencja wraz z panelem dyskusyjnym pod tytułem „Retencja w Kotlinie Kłodzkiej. Wyniki modelowania dla Nysy Kłodzkiej, Ścinawki i Białej Lądeckiej” została zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Seminarium, w którym wzięło udział wiele wybitnych ekspertów ze środowiska naukowego i instytucjonalnego jest początkiem szerokich konsultacji przed podjęciem strategicznych decyzji dotyczących ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i samego Kłodzka - podkreślał Mateusz Surowski, dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Organizatorzy zaprosili do Strefy Kultury Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej ekspertów na debatę dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Kotliny Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. W planach jest rozważana budowa kilkunastu zbiorników, cztery inne – w Boboszowie, Krosnowicach, Roztokach Bystrzyckich i Szalejowie – już są w trakcie realizacji i powstaną najpóźniej do 2022 roku. Działania mają na celu ograniczenie przepływu przez Kłodzko fali powodziowej takiej, jaka miała miejsce w 1997 roku oraz zminimalizowaniu ewentualnych strat związanych z przejściem wysokich fal na Nysie Kłodzkiej oraz mniejszych rzekach w tym rejonie. Tak zwane suche zbiorniki powstają w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka; w Roztokach Bystrzyckich na potoku Goworówka; w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Ich łączny koszt jest szacowany na ponad 500 milionów złotych.

PGW WP RZGW we Wrocławiu planuje wybudowanie kolejnych zbiorników retencyjnych, dla których została opracowana wariantowa koncepcja lokalizacji oraz pojemności. Konferencja wraz z panelem dyskusyjnym pod tytułem „Retencja w Kotlinie Kłodzkiej. Wyniki modelowania dla Nysy Kłodzkiej, Ścinawki i Białej Lądeckiej. Wybór najlepszego wariantu” stała się przyczynkiem do dyskusji i początkiem szerokich konsultacji. W spotkaniu, którego gospodarzem był Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Mateusz Surowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, licznie wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, projektowego oraz instytucjonalnego związanego z ochroną przeciwpowodziową w regionie Polski południowo-zachodniej.

- Jesteśmy dopiero na początku drogi, która ma jednak olbrzymie znaczenie dla przyszłości mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Dzięki rozważanym koncepcjom ludność będzie o wiele bardziej chroniona przed nadejściem powodzi podobnej do tej z 1997 roku, a straty materialne zostaną ograniczone, dlatego przykładamy do tych przygotowań tak wielką wagę i chcemy wokół nich skupić jak najwięcej ekspertów z tej dziedziny - zaznaczał Krzysztof Woś.

Modelowanie wraz z wynikami podsumowali przedstawiciele konsultanta Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z firmy Sweco. Opinie eksperckie przedstawili między innymi profesor Tamara Tokarczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, profesor Tomasz Niedzielski z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Stanisław Kostecki z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, prezentację dotyczącą budowy zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej przygotował Bartłomiej Pietruszewski, zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jarosław Garbacz
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej


RZGW we Wrocławiu