Prezes PGW Wody Polskie, Przemysław Daca, 27 i 28 marca br., wizytował region wodny Dolnej Wisły.

Prezes Wód Polskich z zadowoleniem przyjął informację, że większość marszałków województw wypłaciła lub w najbliższym czasie wypłaci tzw. trzynastki pracownikom Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w podległych im jednostkach. Prezes Przemysław Daca jest jednocześnie zaniepokojony listem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do swoich byłych pracowników.

Niemal 233 mln złotych dofinansowania dla realizacji projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego zostało w piątek potwierdzone w CUPT w Warszawie. P.o. Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange aneksując stosowne umowy potwierdził status unijnego beneficjenta.

W związku pytaniami o dostępność informacji zamieszczonych w Geoportalu przypominamy, że Wody Polskie udostępniają nieodpłatnie Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w serwisie DanePubliczne.gov.pl. Zbiory danych przestrzennych można także wyszukać wybierając z listy dostawców Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PGW Wody Polskie

23 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie prezes Przemysław Daca spotkał się z likwidatorami wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie organizacji Wód Polskich.

Szanowni Państwo, Pracownicy Wód Polskich,

z okazji Światowego Dnia Wody pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Pod hasłem „Natura dla wody” na całym świecie obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Wody.  Z tej okazji Wody Polskie organizują szereg wydarzeń edukacyjnych w całym kraju.

Publikujemy materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wód Polskich, opracowaliśmy niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

21 marca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca odbył wizytę terenową w Opolu i Gliwicach, w czasie której dokonał przeglądu sytuacji i monitoringu przygotowań do ewentualnego wezbrania na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pobyt w terenie pozwolił również Prezesowi PGW WP na dokonanie wspólnie z p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach Łukaszem Lange przeglądu postępów organizacyjnych Wód Polskich w jednostkach terenowych. Wizyta w Gliwicach stała się także okazją do spotkania Prezesa Wód Polskich z pracownikami Zarządów Zlewni oraz RZGW w Gliwicach i rozmowy o wyzwaniach, jakie w najbliższym czasie czekają gospodarkę wodną.

Dzień przed Światowym Dniem Wody w Warszawie trwa konferencja Wód Polskich dotycząca wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.