Retencja to magazynowanie wody w przyrodzie. Przetrzymuje się ją w taki sposób, by w okresach niedoboru wody, można było z niej korzystać. Podczas panelu „Powódź? Susza? Retencja!” na Forum Ekonomicznym w Krynicy w czwartek 6 września o godz. 12.00 zostanie ogłoszony Program Rozwoju Retencji. Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie pracownicy Wód Polskich we Wrocławiu opowiadają czym jest retencja.

Susza dotyka Polskę coraz dotkliwiej. Przekonaliśmy się o tym wiosną i latem 2018 roku. Zjawisko to oprócz powodzi generuje ogromne koszty. Na Forum Ekonomicznym 6 września br. Minister Marek Gróbarczyk oraz Prezes Przemysław Daca przedstawią plan, jak przeciwdziałać skutkom tych żywiołów. Zapraszamy do udziału w dyskusji. Polecamy także wywiad ze specjalistą od spraw suszy Rafałem Jakimiakiem.

Podsumowano kolejny etap prac nad analizą zagrożenia powodziowego w kraju. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki prowadzonych działań, w tym ankietyzacji samorządów terytorialnych czy badań nad zmianami klimatycznymi.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z województwa zachodniopomorskiego ustalają jedne z najwyższych cen za wodę i ścieki w Polsce. O przyczynach tej sytuacji mówił w czwartek 30 sierpnia w Szczecinie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej.

W Warszawie udrożniony został już Kanał Żerański. Dzięki temu można swobodnie pływać z Wisły na Zalew Zegrzyński. Roboty pogłębiarskie wykonano na odcinku wejściowym do Kanału - od śluzy w kierunku Wisły. Prace trwają również w porcie w Ostrołęce i w Puławach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i doniesieniami na temat obniżonego poziomu wody w jeziorze Niesłysz w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, publikujemy wyjaśniania w tej sprawie.

- Wody Polskie, zarządca rzeki Wisły, włączając się w organizację „Sztafety 100-lecia Niepodległości” składa pokłon wszystkim tym i ich czynom, którym winni jesteśmy wdzięczność za wolną Polskę – powiedziała Dyrektor Maria Wisińska-Kurz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nawiązując do organizacji wydarzenia. Około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej biegnie w sztafecie wzdłuż królowej polskich rzek.

I Kongres Żeglugi Śródlądowej jest wydarzeniem bez precedensu. W dniach 19-20 września br. w Opolu odbędzie się spotkanie wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polskich rzek, transportu wodnego śródlądowego oraz pozyskaniem młodych kadr dla tej rozwijającej się gałęzi gospodarki.