Od 1 lutego w Rucianem-Nidzie będzie wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej. Wprowadzone zmiany wynikają z realizacji projektu, w ramach którego powstaje nowa śluza Guzianka II.

Przypominamy władzom samorządowym, że najpóźniej do 28 lutego tego roku mogą przekazać do zaopiniowania Wodom Polskim projekty uchwał z wykazami kąpielisk na terenie gminy, lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

Informujemy o kolejnym, zamkniętym, odcinku szlaku żeglownego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zarząd Portu Gdańsk S.A. uruchomił witrynę internetową poświęconą projektowi dokumentu pn.: „Studium wykonalności kompleksowego zagospodarowania rzeki Wisły”.

Ostatnie dni przyniosły kolejne poważne mrozy w sezonie 2018/2019. Utrzymujące się ujemne temperatury spowodowały pojawienie się zjawisk lodowych. Częściowo zamknięto żeglugę na Odrze granicznej. Sytuacja w regionie całą dobę jest monitorowana przez pracowników Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Szczecinie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie zorganizowało 22 - 23 stycznia br. spotkanie warsztatowe o roli konsultacji społecznych w zarządzaniu wodami z przedstawicielami czerech krajów UE.

Trwa realizacja projektu o dużym znaczeniu dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Celem inwestycji jest poprawa widoczności znaków nawigacyjnych. – Zwłaszcza w kontekście żeglugi nocnej, która ma zostać dopuszczona na obszarze węzła w wyniku spodziewanych w najbliższym czasie zmian w prawie miejscowym – mówi Tomasz Pietras, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji hydrometeorologicznej na obszarze działania czterech południowych RZGW we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie oraz Rzeszowie było tematem spotkania Krzysztofa Wosia, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą z Dyrektorami Regionalnych Zarządów.

Jedna z najbardziej zasłużonych dla polskiej żeglugi instytucji świętuje właśnie okrągły jubileusz istnienia. 100-lecie funkcjonowania organizacji Senat RP uhonorował wyróżniając rok 2019 tytułem „Roku Ligi Morskiej i Rzecznej”. Projekt dokumentu złożyła grupa senatorów z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych. W codzienne działania Ligi zaangażowanych jest kilka tysięcy osób. W Szczecinie Liga skupia się na sprawach morskich i rzecznych. Promuje rozwój gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dodatkowo aktywnie wspiera rozwiązania wpisujące się w szeroki program rewitalizacji Odry. Wizytówką organizacji jest coroczny „Flis Odrzański”, cieszący się dużą popularnością.