20 września w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda, w którego gestii jako wiceministra pozostają sprawy gospodarki wodnej, wręczył piętnastu byłym i obecnym pracownikom RZGW w Krakowie odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Minister Środowiska ogłasza konkurs „Produkt w obiegu”, którego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r.

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br.

W Hoczewie koło Leska odbyła się XVI narada Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Stronę polską reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda, a stronę ukraińską Prezes Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy Irina Owczarenko.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza na ogólnopolską konferencję „STOP SUSZY” poświęconą wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Konferencja odbędzie się 27 września 2017 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można tutaj.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które powstanie 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Trwa akcja usuwania skutków nawałnicy z nocy z 11 na 12 sierpnia, podczas której szczególnie ucierpiały województwa pomorskie i kujawsko pomorskie. Nadal udrażnianie jest koryto Brdy. Prace trwają również na Noteci.

Niektóre z przepisów nowego Prawa wodnego już obowiązują. W środę (23 sierpnia) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566). Następnego dnia po ogłoszeniu (24 sierpnia) weszły w życie artykuły Prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku 2016”. Komisja konkursowa w kategorii: „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” wyróżniła inwestycję „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”, która została zrealizowana w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Wyróżnienie w imieniu RZGW we Wrocławiu odebrał Jacek Drabiński podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek (24 sierpnia) wieczorem.

Od 14 sierpnia trwa akcja udrażniania koryta rzeki Brdy. Wczoraj (21 sierpnia) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza odwiedziła działający w Rytlu sztab kryzysowy oraz miejsca prowadzonych działań.